Innkjøpsdirektør

FirmaSkanska Norge AS
FylkeOslo
Søknadsfrist10.12.2012

Profesjonelle innkjøps- og samhandlingsprosesser med leverandører er av avgjørende betydning for Skanskakonsernet konkurransekraft. Innkjøpsarbeidet støttes av en profesjonell innkjøpsavdeling godt integrert med virksomheten i Norge for øvrig. I tillegg koordinerer vi innkjøp på tvers i Norden gjennom Nordic Procurement Unit (NPU) som er Skanska sin nordiske overbygning innen innkjøpsfaget.

 

Nå søker Skanska en Innkjøpsdirektør med ansvar for støttefunksjon innkjøp i Norge.

 

Stillingsbeskrivelse

 

Innkjøpsdirektøren skal bidra til at vår konkurransekraft styrkes ytterligere ved effektivt og profesjonelt innkjøpsarbeid i alle ledd, og har ansvar for innkjøpsmedarbeiderne i Norge, totalt ca. 60 personer.

Stillingen rapporterer til leder av NPU, men sitter også i ledergruppen for virksomhetsutvikling i Norge, og vil ha tett kontakt med Konsern- og Regiondirektører i Norge. Oppgaven medfører reisevirksomhet i Norge og Norden.

 

Hovedarbeidsområder

 

-          Lede og utvikle innkjøpsavdelingen som har oppgaver på strategisk, taktisk og operativt nivå for Skanskakonsernets samlede virksomhet i Norge

-          Definere og implementere Skanskas innkjøpsprosesser med tilhørende rapportering av nøkkeltall

-          Utvikle innkjøpsorganisasjonen i Norge, herunder sikre riktig innkjøpskompetanse.

-          Budsjettansvar

 

Ønskede kvalifikasjoner

 

-          Minimum 5 år erfaring fra innkjøp innen prosjektbasert industrivirksomhet.

-          Minimum 5 års ledererfaring fra tilsvarende lederrolle

-          Utviklingsorientert med erfaring i endringsledelse i en lærende organisasjon

-          Beherske både norsk og enkelt, skriftlig og muntlig

-          Identifisere deg med våre verdier: åpenhet, ydmykhet og helhetstenkning

-          Resultatorientert med god forretningsforståelse

-          Profesjonelle kvalifikasjoner innenfor fagområdet innkjøp og anskaffelser

 

  Søknadsfrist : 10. desember !

 

Kontaktinformasjon

Vis flere stillinger: