Innfrir trolig ikke vei- og togløfter

Regjeringen greier trolig ikke å innfri hele sitt løfte fra opposisjonstiden om å bevilge 2,2 milliarder kroner ekstra til vei og tog i 2006.

Et par milliarder kroner til samferdsel i årets budsjett blir vanskelig. Vi må se denne planen over fem år, sier Torstein Rudihagen, Aps samferdselspolitiske talsmann på Stortinget og nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen. Rudihagen var en av flere politikere i de rød-grønne partiene som i går ga uttrykk for at det vil bli vanskelig å finne nok penger i Bondevik-budsjettet til å holdene løftene i Nasjonal Transportplan, skriver Nationen. Det er viktig å holde løftene. Men dette er et budsjett vi tar over. Bondevik-regjeringen har gjort det tøft for oss ved å legge inn færre midler til vei og tog enn det de egentlig var forpliktet til, sier en annen kilde i Arbeiderpartiet. Politikere i alle de tre partiene mener at de manglende bevilgninger til vei og tog er en av den forrige regjerings tyngste snubletråder.