Illustrasjon: Nordic – office of architecture

Inhabilitetsspørsmål stoppet Veidekke-kontrakt i Kristiansand

Spørsmål om inhabilitet mellom to svogere har stoppet tildelingen av en kontrakt på 387 millioner kroner for nytt psykiatribygg i Kristiansand.

Det skriver Fædrelandsvennen i en artikkel på sine nettsider.

– Spørsmål rundt habilitet i prosjektorganisasjonen har ført til at opprinnelig tildelingsbeslutning er omgjort. Anskaffelsesprosessen er således ikke ennå fullført og det arbeides nå med videre prosess, sier kommunikasjonsrådgiver i Helse Sør-Øst, Anne-Brit Bøe til Fædrelandsvennen.

11. januar i år ble det klart at Veidekke var valgt som entreprenør til å bygge den nye psykiatribygget ved Sørlandet sykehus. Kontraktsverdien er på inntil 387 millioner kroner, og bygget har en kostnadsramme på 780 millioner kroner, heter det i artikkelen.

Veidekke kom ført ut av totalt fem tilbydere. I karensperioden etter tildelingen ble besluttet, har spørsmålet om habilitet i konkurransen kommet opp.

– I forbindelse med avsjekk av hva som har skjedd da Veidekke fikk avtalen, har vi stilt en del spørsmål rundt habiliteten. Jeg vil ikke gå i detaljer rundt dette, sier daglig leder i BRG Entreprenør, Gunnar Thompson, til Fædrelandsvennen.

Inhabiliteten gjelder Sykehusbyggs innleide prosjektdirektør Frode Karlsen i WSP Norge AS og regiondirektør Are Westbye i Veidekke, som er svogere.

Uklart hva som skjer

Det er Sykehusbygg som har tildelt Veidekke kontrakten på 387 millioner kroner etter anbefaling fra en evalueringsgruppe hvor Frode Karlsen, ifølge artikkelen på fvn.no, var medlem.

– Det er Sykehusbygg som håndterer denne saken, og vi har full tillit til at de følger spillereglene i forhold til evalueringsgruppa, sier Westbye til avisen.

Han kommenterer overfor Fædrelandsvennen at grunnet Veidekkes interne regler for habilitet, var han ikke med på anbudsprosessen, og skulle heller ikke være involvert i byggeprosessen hvis Veidekke vant kontrakten.

Kommunikasjonsrådgiver Anne-Brit Bøe i Helse Sør-Øst sier habilitetssituasjonen oppstod fordi Frode Karlsen ble innleid og engasjert til Sykehusbygg HF før konkurransen ble gjennomført og dermed før det ble klart at firmaet svogeren jobber i var en av tilbyderne.

Det er uklart hva som nå skjer videre i prosessen.

Det nye psykiatribygget skal ha 80 døgnbehandlingsplasser fordelt med 70 sengerom for psykiatrisk sykehusavdeling og 10 sengerom for ungdomsklinikken. I tillegg blir det blant annet poliklinikk, akuttmottak og kontorfunksjoner, totalt 12.500 kvadratmeter.

Kjente til familieforholdet

Byggearbeider har planlagt oppstart i første kvartal 2019 med ferdigstillelse og innflytting senest høsten 2021. Det er Helse Sør-Øst RHF som er byggherre og prosjekteier, og Sykehusbygg HF er engasjert i prosjektledelsen.

Regionsleder Jill Akselsen i prosjektdirektør Frode Karlsens arbeidsgiver WSP Norge prosjektledelse forteller til Fædrelandsvennen at hun er godt kjent med habilitetsproblemene.

– Vi har strenge regler for habilitet. I fjor sommer ble Karlsen klar over at Veidekke ville være interessert i å bli med på konkurransen om psykiatribygget. Da rapporterte han inn til Helse Sør-Øst om at han er svogeren til Are Westbye, forteller Akselsen til avisen.