Illustrasjon: Nordic – office of architecture

Inhabilitet mellom to svogere kostet Veidekke gigantkontrakt

Inhabilitetsavsløring har ført til at Veidekke mister kontrakten på 387 millioner kroner for nytt psykiatribygg i Kristiansand.

Det var i januar Veidekke kom først ut blant fem tilbydere, og valgt som entreprenør for det nye psykiatribygget ved Sørlandet sykehus. Gigantkontraktens verdi er på inntil 387 millioner kroner, skriver Fædrelandsvennen.

Les også:Bygger nytt psykiatribygg i Kristiansand

En av tilbyderne som ikke fikk kontrakten, BRG Entreprenør, mente at det forelå habilitetsproblemer.

De har derfor klaget saken inn saken, og fått medhold.

Helse Sør-Øst annullerte kontrakten fordi prosjektdirektør Frode Karlsen i Sykehusbygg og regiondirektør Are Westbye i Veidekke er svogere, skriver avisen.

BRG ny vinner

Etter en ny gjennomgang er det nå BRG som får tildelt kontrakten, mens Veidekke faller ned til fjerdeplass på listen over tilbydere.

– Det var dette vi ba om da vi klaget og vi har fått det slik vi ønsket, sier daglig leder i BRG Entreprenør, Gunnar Thompson til Fædrelandsvennen.

Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke sier til avisen at de er svært overrasket.

– Akkurat i dette øyeblikk holder vi på med å gå gjennom alle dokumentene i saken sammen med et eksternt firma for å se hva vi bør gjøre, sier han til avisen.

Tilbyderne ble orientert om tildelingen 18. mai og har klagefrist fram til 11. juni.

Ikke skriftlig dokumentasjon

Det er firmaet Metier OEC som ble innleid for å vurdere om inhabiliteten har påvirket de delene av anskaffelsen som ikke kan gjennomføres på nytt.

Firmaet fant ifølge Fædrelandsvennen ikke skriftlig dokumentasjon på at inhabiliteten har påvirket gjennomføringen av anskaffelsen, men rapporten avdekker to funn:

  • Prosjektleder ga tillatelse til forlenget tidsfrist på to uker for innlevering av tilbud.
  • Prosjektleder godkjente en endring i spesifikasjoner som innebar at tilbyderne ikke behøvde å gjennomføre en delvis omfattende dokumentasjon av priser på detaljnivå.

Metier OEC bemerker at Karlsen kan ha hatt kunnskap om Veidekkes behov og ønsker i anbudsprosessen, og tatt høyde for dette uten av det fremkommer direkte av den dokumentasjonen som er forelagt dem. Dokumentasjonen viser at Karlsen kjente til Veidekkes deltakelse da han arbeidet med prekvalifisering og svar til tilbyderne.

Les også: