Ingeniørgeolog / geotekninker

Norconsult AS er med sine 3000 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 80 andre kontorer i Norge og utlandet.

Firma Norconsult
FylkeHordaland
StedVoss
Søknadsfrist30.11.2016

Norconsult Hardanger og Voss består av de to veletablerte kontorene i Odda og Eidfjord, samt det nystartede kontoret på Voss. Vi er pr i dag 23 ansatte. Dette er en utlysing som primært går på rekruttering til Voss-kontoret, men om du heller ønsker lokalisering i Eidfjord eller Odda er du like velkommen til å søke.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø i gode lokaler på Vangen/Voss sentrum (eller i Eidfjord eller Odda sentrum). Norconsult Hardanger og Voss løser store og små tverrfaglige oppdrag innenfor et stort geografisk område. Vi har stor faglig tyngde innenfor våre primære fagområder og legger stor vekt på samarbeid med andre kontorer i Norconsult-systemet.

I forbindelse med at vi nå jobber med flere store oppdrag, ønsker vi å styrke vår kapasitet og kompetanse innenfor geo-fagene og søker med dette etter georessurser. Ulike spesialfelt kan være interessante, og vi spesifiserer derfor ikke nærmere.

Stillingen innebærer at du blir med i oppbygging av en bred geofaglig gruppe i Norconsult region Vest som omfatter blant annet ingeniørgeologer, geoteknikere, miljøgeologer, ++ med spesialisering på vår regionale geologi og de forventede endrede klimatiske forhold i Vest-Norge. Det er ønskelig at våre nye geo-medarabeidere har fast arbeidssted på Voss eller i Hardanger.

Som ansatt i Norconsult vil du bli en del av våre faglige nettverk innen geofagene, der vi utveksler faglig kunnskap, arbeidsmetoder og verktøy på tvers av kontorer innad i organisasjonen. Som kompetansedelingstiltak arrangeres det blant annet fagseminarer og videokonferanser om utvalgte temaer. Vi har svært varierte oppgaver, og gode karrieremuligheter både innen fag og ledelse.

Arbeidsoppgaver:

Dine oppgaver vil være varierte og omfatte alle faser av et prosjekt, og de vil bli tilpasset din kompetanse, kombinert med dine og kontorets ønsker/behov for videre utvikling. Eksempler på arbeidsoppgaver kan være:

 • Oppdragsledelse
 • Prosjektering/rådgivning i alle faser
 • Utarbeidelse av spesifikasjoner og forespørselsdokumenter
 • Befaringer og oppfølging på anlegg
 • Samarbeid og kontakt med eksterne aktører
 • Kundeoppfølging, markedsføring og salg/tilbudsarbeid

Ønskede kvalifikasjoner

 • Mastergrad i geo-fag
 • Du bør beherske de vanligste fag-spesifikke, datatekniske beregningsverktøyene.
 • Du bør ha praktisk interesse da hovedutfordringen i prosjektene ofte er av anleggsteknisk karakter der beregningsparametere ofte er begrensede
 • Du må være åpen for bredt tverrfaglige samarbeid om oppgaver som i detaljering spenner fra reguleringsplaner til detaljprosjektering og oppfølging på byggeplass
 • Du må selvsagt være positiv og kreativ og ha et stabilt, godt humør
 • Du må være fleksibelt innstilt til at hele Vest-Norge er din arbeidsarena

Vi tilbyr

 • Store faglige utfordringer der du har mulighet til å kunne utvikle deg videre i spennende prosjekter sammen med dyktige kollegaer
 • Uformell, solid arbeidsplass med flat organisasjonsstruktur og god hverdagsstemning
 • Fokusering på kompetanse- og personalutvikling
 • Gode lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Eierskap i egen bedrift
 • Studieturer, ulike sosiale arrangementer, bedriftshytter mm

Ta gjerne en uforpliktende kontakt med avdelingsleder Eivind Kildal på telefon 918 85 487, eller kontorleder Endre Lægreid på telefon 957 58 806.
Søknad med CV, vitnemål og attester kan sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider.

Send søknad

Vis flere stillinger: