Ingeniør GIS/geomatikk - Tromsø

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 6500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region nord
FylkeTroms
StedTromsø
Søknadsfrist03.11.2014

I Statens vegvesen region nord søker vi nå etter en dyktig medarbeider med GIS/Geomatikk bakgrunn.

Statens vegvesen har en rekke prosjekter av ulike størrelser og disse skal levere ferdig vegdata for de ferdige anleggene. Som ingeniør innen dataflyt og GIS vil du være den som mottar data og får de inn i våre systemer. Andre oppgave vil være å produsere kart for interne oppdragsgivere og å kunne delta i landsdekkende fora for dataflyt og kart. Stillingen er tilknyttet Geodata og ITS seksjonen på Veg og transportavdelingen.

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn

Du som søker har 3-årig høgskoleutdanning med relevant fagkrets, fortrinnsvis innen fagene GIS/Geomatikk. For søkere med sterk og allsidig praksis fra fagområdet, eventuelt etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Vi vil vektlegge praksis fra tilsvarende arbeidsoppgaver, bruk av GIS-verktøy som GisLine og ArcGis, gode generelle datakunnskaper, samt kunnskap om SOSI standard og geografiske referansesystemer. Vi vil også vektlegge at du har gode evner til samarbeid, selvstendighet, initiativ, kvalitetsbevisst, er strukturert og ryddig.

Vi er en langstrakt region som omfatter Nordland, Troms og Finnmark. Denne stillingen vil først og fremst omhandle de prosjektene som er i Troms, derfor vil kontorsted være Tromsø.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no).

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • egne lederutviklingsprogram (på lederstillinger)
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos seksjonsleder Ingunn Jakola, tlf. 470 12 361, eller e-post: ingunn.jakola@vegvesen.no

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss ? uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

Søk stillingen her


Vis flere stillinger: