Ingen streik ved Gardermoen

Det blir ingen streik ved Oslo lufthavn etter at partene kom til enighet om Oljetransportavtalen.

Etter mer enn ti timers mekling på overtid kom Parat og Norsk Industri til enighet.

Avtalen omfatter Parats medlemmer på de største flyplassene i landet, herunder Gardermoen, Værnes, Flesland, Sola og Bodø.

– Vi har fått gjennomslag for kravet om heving av minstelønnssatsene og nye bestemmelser som sikrer likeverdig avlønning av alle ansatte som må jobbe på bevegelig helligdag, sier leder av Parat, Hans-Erik Skjæggerud.