Ingen streik ved Bodø lufthavn

Partene er blitt enige om en løsning i meklingen for de ansatte i brann- og redningstjenesten ved Bodø lufthavn. Dermed blir det ingen streik fra fredag.

LO stat opplyser at løsningen gir 19 ansatte i brann- og redningstjenesten ved Bodø lufthavn lønnsøkning og bedre pensjon .

– Jeg er fornøyd med resultatet. Vi har unngått streik og fått til et helt nødvendig løft for ansatte i brann og redning ved Bodø lufthavn, sier Øystein Gudbrands, LO Stats forhandlingsleder.

Striden har stått om en tariffavtale for brann- og havaritjenesten ved Bodø lufthavn, som er satt ut på anbud til Falck fra Avinor. Spekter, som har forhandlet på vegne av Falck er også fornøyd med utfallet.

– Jeg er tilfreds med at Spekter og Falck brann- og redningstjeneste fant fram til en løsning med NTL/LO i mekling, slik at vi unngikk en streik som kunne ha rammet passasjerer og kunder ved Bodø lufthavn, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Fra Spekters side er meklingsløsningen endelig vedtatt, mens LO har varslet uravstemning med svarfrist 26. januar.

Ved brudd i forhandlingene hadde brann- og redningspersonellet blitt tatt ut i streik fra fredag klokka 13. Det ville ha gjort at flyplassen ikke kunne tatt imot de største flyene.