Ingen regelendring for nye EU-land

Det er fra årsskiftet ingen endringer i reglene som gjelder for arbeidsinnvandring fra Romania og Bulgaria, skriver Arbeids- og inkluderingsdepartementet i en pressemelding.

Romania og Bulgaria ble 1. januar 2007 medlemmer av EU, men forhandlingene om å utvide EØS med de to landene er ikke avsluttet. Det betyr at Romania og Bulgaria foreløpig ikke er en del av EØS-området. Stortinget vedtok før nyttår at det, under forutsetning av at man kommer til enighet om å utvide EØS med Romania og Bulgaria, innføres overgangsregler for arbeidskraft fra de to landene. Overgangsreglene er hjemlet i utlendingslovens § 58 a, og innebærer at det innføres samme overgangsregler for Romania og Bulgaria som reglene som gjelder for de åtte EU-landene som ble omfattet av overgangsregler ved EU-utvidelsen i 2004. På grunn av at forhandlingene om EØS-utvidelsen fortsatt pågår, innføres overgangsordningene for Romania og Bulgaria fra det tidspunkt Kongen bestemmer. Overgangsordningene for Romania og Bulgaria vil i første omgang gjelde for to år, men kan senere forlenges. Reglene innebærer at arbeidstakere fra de to landene må ha oppholdstillatelse for å kunne arbeide i Norge. Kravet for å få oppholdstillatelse er at det dokumenteres at det foreligger et arbeidsforhold på norske lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidsforholdet skal som hovedregel være en fulltidsstilling.