Statsminister Erna Solberg (H) i den muntlige spørretimen på Stortinget. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ingen løfter om CO2-rensing fra regjeringen

Trass i høylytte krav vil ikke statsminister Erna Solberg (H) svare på om satsingen på CO2-fangst og -lagring blir med i neste krisepakke.

– Det er milliardbeløp som skal brukes de neste årene hvis man skal realisere fangst og lagring av CO2. Da må vi ha et beslutningsgrunnlag og se på kostnadsbiten, og vi kan ikke havne der at vi plutselig må legge vekk noe fordi det sprekker, at man har rushet prosjekter, sa statsminister Erna Solberg (H) til Stortinget onsdag, som svar på spørsmål fra Ap-leder Jonas Gahr Støre.

I månedsskiftet mai/juni legger regjeringen fram neste krisepakke etter koronapandemien, den såkalte fase 3, som skal sette fart på økonomien igjen. Et av tiltakene både LO, NHO og flere av opposisjonspartiene har bedt om, er fangst og lagring av CO2, såkalt CCS.

– Selskapene er klar til å sette spaden i jorda og komme i gang med prosjektet, sa en skuffet NHO-leder Ole Erik Almlid til NTB tirsdag, da det ble klart at regjeringen ikke hadde satt av penger til dette i revidert nasjonalbudsjett.

Solberg: Har Mongstad i bakhodet

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen har hatt noenlunde samme budskap:

– Det de trenger er en investeringsbeslutning fra Stortinget og så kan det skape så mange som 3.700 nye arbeidsplasser, har han sagt.

– Jeg skjønner iveren. Jeg skjønner det. Men vi må altså bruke den tiden vi trenger på å få kvalitetssikret disse prosjektene godt nok til at vi kan ta en investeringsbeslutning, sier statsministeren.

Hun mener det er viktig å ha det havarerte prosjektet for CO2-rensing på Mongstad i bakhodet.

– Det ble aldri et CCS-fangstanlegg på Mongstad fordi man kanskje hadde feil utgangspunkt da man startet, sier hun.

Støre: Det gjør seg ikke selv

Stortinget har tidligere anmodet regjeringen om å senest i forbindelse med statsbudsjettet til høsten ta stilling til investeringsbeslutningen for karbonfangst og -lagring.

– Dette kommer ikke til å gjøre seg selv. Markedet kommer ikke til å levere det alene. Vi trenger ganske kraftfulle politiske virkemidler, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre i Stortinget onsdag.