- Ingen fremtid for dørfabrikken i Årdal

Styret i Dooria Årdal AS har i dag besluttet å begjære oppbud i bedriften etter at eierne i Dooria-konsernet har sagt nei til å gå inn med mer penger.

Det var investeringsselskapet Credo Partners som reddet Dooria fra konkurs for ett år siden. I løpet av dette året har man lykkes å snu millionunderskudd til at man i dag har positiv drift. I motsetning til konsernets øvrige produksjonsanlegg, har fabrikken i Årdal fortsatt å tape penger og er dermed ikke lenger en del av Credo Partners strategi for utvikling av konsernet.

- Vi ser ingen fremtidig løsning for en fabrikk av denne typen i Årdal, og har derfor kommet til at vi ikke lenger kan finansiere de enorme underskuddene ved bedriften. Fra et finansielt og kommersielt ståsted må jeg konstatere at bedriften ikke er levedyktig, sier Jon Bjørstad i Credo Partners, som understreker at omstillingen har vært svært vellykket for alle de andre fabrikkene i konsernet og at alle nå driver med lønnsomhet. Disse fabrikkene vil nå overta produksjonen fra dørfabrikken i Årdal slik at kundene får sine leveranser

- Snuoperasjonen i Dooria-konsernet er det tredje store omstillingscaset til Credo Partners, som tidligere har gjennomført suksessfulle turn around-prosesser i selskapene Variér Furniture AS og Fora Form AS, som er Credo Partners’ øvrige porteføljeselskaper. Det vi har fått til i Dooria viser igjen at det er mulig å få til store ting i selskaper som befinner seg i en utfordrende situasjon i vanskelige markeder. I Credo Partners vet vi at slike situasjoner krever handling. Beslutningen om ikke å gå inn med mer penger i Dørfabrikken i Årdal er en riktig beslutning, sier Bjørstad.