Ingen avklaring fra Konkurransetilsynet

Undersøkelsene av asfaltentreprenørene og entreprenørselskapene er to saker som blir sterkt prioritert både av min avdeling og fra Konkurransetilsynets side. Noe resultat vil ikke foreligge i den aller nærmeste fremtid.

Av Jan-Gunnar Fjeldstad Det er avdelingsdirektør Hans Halvorsen i Konkurransetilsynets etterforskningsavdeling som på denne måten overfor Byggeindustrien forteller at bransjen fortatt en tid må leve med usikkerheten om undersøkelsene vil føre til henleggelse eller tiltale for ulovlig prissamarbeid. Omfattende saker Det er to omfattende saker som erfaringsmessig vil ta noe tid. Derfor har vi foreløpig ikke gått ut med noe tidspunkt for når sakene vil være ferdigbehandlet fra vår side. Men sakene har prioritet, og vi satser på å få gjort oss ferdig så raskt som mulig. Men vi tør ikke gå ut med noen konkret tidsangivelse. Er det slik å forstå at undersøkelsen av asfaltentreprenørene ble utvidet til også å gjelde entreprenørbransjen? Fra vår side er dette to enkeltsaker som vi undersøker. Jeg vil ikke kommentere ytterligere hvordan vi jobber konkret. Bygg og anlegg? Byggeindustrien sitter på informasjon om at det kun er anleggsvirksomheten som interesserer hos entreprenørne og ikke byggsiden. Kommentar! De undersøkelser som Konkurransetilsynet gjør, avdekker hvor bredt vi legger opp de undersøkelser vi foretar. Noe mer konkret kan jeg ikke gi deg. Byggeindustrien kjenner til at det er sentrale anleggsfolk som er oppsøkt av Konkurransetilsynet i tillegg til entreprenørenes kontorer hvor byggavdelingene ikke har vært saumfart. Kommentar! Jeg kan ikke kommentere enkelte skritt vi foretar oss. Sånn er det bare, svarer avdelingsdirektør Hans Halvorsen. jan.gunnar.fjeldstad@byggeind.no