Ing. Gunnar M. Backe bygger om Sofienberg skole

Mandag signerte Undervisningsbygg og AS Ing. Gunnar M. Backe en kontrakt på totalentreprise med samspill for Sofienberg videregående skole, som skal rehabiliteres og omstruktureres til en ungdomsskole frem mot skolestart 2014.

Kontraktssummen er på 124 millioner kroner.

- Dette er et spennende prosjekt der byggestart er høsten 2013. Vi har tidligere samarbeidet godt med entreprenøren på rehabiliteringen av Tåsen skole som ble ferdigstilt i 2010, forteller administrerende direktør i Undervisningsbygg, Rigmor Hansen.

På det som etter hvert skal bli Sofienberg ungdomsskole skal de to byggene bindes sammen. Samtidig gjennomføres en innvendig omstrukturering og rehabilitering med en omfattende utskifting av tekniske anlegg. Undervisningsbygg og AS Ing. Gunnar M. Backe vil i tiden fremover gjennomføre en samspillperiode der prosjektet utvikles og optimaliseres i samarbeid, før prosjektet går over til en ordinær totalentreprise.

- På denne måten får vi utnyttet de ulike partenes kompetanse i den videre prosjekteringen. Vi ser frem til samarbeidet og prosjektet som helhet, avslutter Arne Landmark, administrerende direktør i AS Ing. Gunnar M. Backe.