- Industrien trenger flere arbeidsinnvandrere

Norsk industri har lagt to eventyrlige år bak seg når det gjelder omsetningsvekst. I år ventes også en solid vekst, på 12 prosent, men til det trengs det arbeidskraft fra utlandet.

Vi er helt avhengig av tjenesteinnvandring for å få til en videre vekst, slo administrerende direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen fast da organisasjonen la fram sin konjunkturrapport tirsdag. Tilgjengelig arbeidskraft i norsk industri er omtrent lik null. Både for å unngå lønnspress og for å vinne kontrakter i den internasjonale konkurransen, mener Norsk Industri at det er helt avgjørende at myndighetene legger til rette for fortsatt tjenesteinnvandring, uten noen form for begrensning på industriens bruk av denne formen for arbeidskraft. Han understreket at det er stor forskjell på arbeidsinnvandring og tjenesteinnvandring. Med tjenesteinnvandring kommer utenlandske arbeidstakere til landet for en tidsbegrenset periode for å løse dedikerte oppdrag, og Lier-Hansen argumenterte for fordelen ved at oppdragsgiverne unngår en rekke særnorske merkostnader. Kronekursen Norsk Industri er den desidert største organisasjonen under NHO-paraplyen. Organisasjonen har 2.000 medlemsbedrifter med drøyt 110.000 ansatte, og står for 80 prosent av fastlands-Norges eksport. I 2006 hadde medlemsbedriftene en historisk god vekst. En omsetning på i overkant av 530 milliarder kroner er over 25 prosent økning fra 2005. Den formidable veksten er det først og fremst offshorerettet industri, maritim industri, aluminiumsindustrien og petrokjemi som står for. For å få til en fortsatt vekst, brukte ikke industritalsmennene tiden bare til å snakke om tjenesteinnvandring, men også behovet for å tøyle den norske kronekursen. Når en euro koster godt over 8 kroner, er det et nivå den konkurranseutsatte industrien er komfortabel med, fastslo direktør for bransjepolitisk avdeling Knut E. Sunde. På det nivået er kronekursen nå, og frykten melder seg når kronekursen mot euro kryper nedover på sjutallet. I halvannet år sammenhengende, i 2002-2003, lå kronen på sjutallet. Det var et forferdelig skrekkscenario vi håper aldri å se igjen, sa Sunde. Rentene Av helt avgjørende betydning for valutakursen er rentedifferansen til eurolandene, argumenterer Sunde. Derfor ga han ros til Norges Bank for å gå forsiktig fram i rentehevingene. Heldigvis gjør ikke Norges Bank det mange sjeføkonomer mener, nemlig å klinke til med kraftige renteøkninger. Sjeføkonomene skjønner ikke industriens betydning, hevdet Knut E. Sunde.