Indre Vågen Atrium

Skanska Norge har nylig fullført tre blokker med til sammen 152 leiligheter for Skanska Bolig i Sandnes sentrum.

Fakta

Sted: Sandnes
Prosjekttype: Nybygg, boliger
Kontraktssum eks mva:
360 millioner kroner
Bruttoareal: 21.756 kvm
Tiltakshaver: Skanska Bolig
Totalentreprenør: Skanska Norge
Arkitekt og LARK: Rambøll
Rådgivere: RIB, RIAku, RIBr, RIVA, RIEnergi: Multiconsult l RIV: Brødrene Aase
l RIRør: Osv Sivertsen l RIE: Solland Elektro
Underentreprenører/leverandører: Betongelementer: AS Betong
l Taktekking: Protan l Vinduer og terrassedører: Norgesvinduet Bjørlo l Innv. dører og inngangsdører: Swedoor l Blikkenslager: HaBi l Rekkverk og glass på balkonger: Trappeteknikk l Maler: Lund & Vaaland l Gulvlegger: T Lund l Parkett: Bo Andren l Murer: Heskje l Rørlegger: Osv Sivertsen l Elektro: Solland Elektro l Ventilasjon: Brødren Aase l Branntetting: Lilleland l Kjøkken: Norema l Baderoms-
kabiner: Paramarine LTD l Stålkonstruksjoner: Stålteknikk l Lås og beslag: Trioving l Glass og alu.arbeider: Rubicon l Anleggsgartner: Virgo

Indre Vågen Atrium er tegnet av Rambøll, og ført opp i totalentreprise. Skanskas kontraktssum er cirka 360 millioner kroner eks mva. Sensommeren i 2011 startet rivning av eksisterende bygg på tomten. Gravear-beidene startet i oktober samme år. Første blokk ble overlevert mot slutten av 2013, den neste i oktober 2014, og den siste i vinter.

Trekantet atrium
Prosjektleder Even Frøland i Skanska Norge forteller at de tre blokkene har henholdsvis 63, 53 og 36 leiligheter, og et samlet bruttoareal på 13.166 kvadratmeter. Fellesareal utgjør 2.530 kvadratmeter, og parkeringskjelleren 6.360 kvadratmeter. Leilighetene varierer fra 49 til 151 kvadratmeter. Standarden er høy, og løsningene robuste. Leilighetene er solgt med ti års garanti. Solforholdene er generelt gode, men varierer fra blokk til blokk.
Alle leilighetene har egen balkong eller terrasse, de fleste med god utsikt over Sandnes havn og Gandsfjorden. Leilighetene er tilgjengelige boliger, hvilket vil si atkomst med heis og terskelfrie leiligheter. Blokkene ligger rundt et skjermet, trekantet atrium med lekeplasser, beplantning, gangstier, benker og belysning, noe som gjør prosjektet barnevennlig. Mot sjøen skal det opparbeides et parkområde med offentlig tilgjengelig promenade. I parkeringskjelleren er det cirka 175 biloppstillingsplasser.

25,5 kilometerfriksjonspeler
Produksjonsleder Jo Horve i Skanska Norge sier at tomten er på 6,5 mål og inneholdt forurensete masser som måtte sendes til deponi.
– For å unngå å forurense Gandsfjorden under grunnarbeidene måtte vi sette opp et sedimentbasseng. Deler av prosjektet står på til sammen 25.500 meter med friksjonspeler, sier Horve. 


2.461 betongelementer
Blokkene er rektangulære. To av blokkene har sju etasjer, den tredje seks etasjer. To av dem har inntrukne toppetasjer. Kjelleren er i plassbygd betong og støpt vanntett opp til kote 2,36. Bærende konstruksjon består av stål og hulldekker, avstivet med trappesjakter av betongelementer. Takene er flate, isolerte og tekket med folie. Fasadene har luftet kledning av rød tegl og hvite cembrit-plater. Det er parkett på gulv, flislagte bad (baderomskabiner), vinyl i boder, tapetserte og malte vegger og nedsenkede himlinger i gang, bod og bad. Det er til sammen 2.461 betongelementer i de tre blokkene. I bunnplaten gikk det med 2.587 kubikkmeter ferdigbetong. Kjellerveggene er i hovedsak støpt med SKB.

Luftveksling på 0,4
Det er 223 + 50 milimeter isolasjon i yttervegger og i snitt 300 milimeter i takene. Vinduene har en U-verdi på 0,9. Beste trykktesting viser en luftveksling på 0,4 per time. Det er lyddempende himlinger i fellesareal og akustiske flåter under balkonger. Uteområdet har støyskjermer (som også demper vind) mot Fv332. Balkonger som vender mot Fv332 har støyskjerm av glass. Da byggeaktiviteten var på topp var 90 personer med. Prosjektet er fullført uten fraværsskader.

Bygget mye på bakken
Even Frøland sier at løsningene er gode og gjennomtenkte.
– Vi bygget mye på bakken og heiste det inn. Vi har hele tiden vært opptatt av å unngå lekkasjer, sier Frøland.
Jo Horve legger til at montering av balkonger etter at fasaden var tett har vært lærerikt.
Indre Vågen Atrium er prosjektert og ført opp etter Tek07. Oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme på badene og radiatorer i resten av leilighetene. Beregnet energibehov er cirka 94-96 kWh per kvadrat meter per år. Endeleilighetene er i energiklasse C, resten i klasse B. Leilighetene har balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Alle blokkene er fullsprinklet.

Godt organisert og vellykket
Even Frøland forteller at Indre Vågen Atrium har vært et godt organisert og vellykket prosjekt for Skanska Norge.
– Selv om det har vært utfordringer underveis, er disse løst på en god måte. Foruten Skanskas egenproduksjon, som har levert meget god kvalitet, har vi også hatt dyktige samarbeidspartnere. Det har vært et godt arbeidsklima under prosjektgjennom-
føringen. Spesielt morsomt har det også vært å se innovative løsninger og helt nye metoder for utførelse bli planlagt og gjennomført, sier Frøland.
Jo Horve sier at produksjonen har gått veldig bra.
– Vi ligger nær sterkt trafikkert vei, men har hatt god kommunikasjon med Statens vegvesen. Skanska Bolig har vært med på å gjøre Indre Vågen Atrium til et godt prosjekt der de fleste leilighetene er solgt, sier Horve.