Importrekord i januar

I januar i år ble det importert mer strøm til Norge enn noen gang før. Det ble både importert mer totalt for måneden, mer for en enkeltuke og mer for en enkelttime enn det Statnett tidligere har målt.

Dette skyldes at lite vann i norske magasiner og høyt forbruk har gitt høyere priser i Norge enn i landene omkring.

- Høye priser kan være vanskelig å takle for norske forbrukere, men samtidig er det bra med import nå når det er lite vann i magasinene til norske vannkraftverk, sier konserndirektør Øivind Rue i Statnett.

– Norge hadde en netto import på over 2 milliarder kilowattimer i januar. Dette har gitt et godt bidrag til å spare vann i vannmagasinene samtidig som det har vært med på redusere prisen sammenlignet med om vi bare kunne ha brukt norskprodusert kraft, sier han.

I gjennomsnitt over måneden ble det i januar i år importert 3069 MW per time, noe som ga en netto import på nesten 2,3 TWh (milliarder kilowattimer). Dette tilsvarer årsforbruket i Trondheim. I uke 3 var timesgjennomsnittet 3433 MW. Høyest import på en enkelttime var 4 867 MW. Dette var i timen mellom kl 14 og kl 15 lørdag den 22. januar. Til sammenligning var forbruket i januar i gjennomsnitt 18 282 MW eller totalt 13,6 TWh.