F.v. Harald Hove, avdelingsleder for vann, frost og fjellsikring i Implenia, og Knut Ivar Nauste, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, undertegnet kontrakten fredag 24. oktober. (Foto: Statens vegvesen)

Implenia skal rehabilitere Fannefjordtunnelen

Statens vegvesen har i dag undertegnet kontrakt med Implenia for rehabiliteringen av fv. 64 Fannefjordtunnelen.

Kontrakten er på 124 110 661 kr. Seks entreprenører leverte tilbud, og Implenia leverte det laveste tilbudet.

Prosjektgruppen fra Statens vegvesen skal nå ha en samhandlingsprosess med Implenia for å planlegge arbeidet i detalj. Planlagt anleggsstart er i slutten av november, men Vegvesenet kommer tilbake med nærmere informasjon i god tid før stenging av tunnelen.

- Jeg ser fram til et godt og konstruktivt samarbeid med entreprenøren, sier prosjektleder Torbjørn Vatnehol.

Rehabiliteringen omfatter brannventilasjon, vann- og frostsikring, ny snuplass i tunnelen og en rekke sikkerhetstiltak. Målet med rehabiliteringen er en lys og trafikksikker tunnel.