Signering av kontrakt. Fra v: Gylve Fiskum, prosjektleder Implenia; Mario Perissutti, teknisk direktør Implenia; Andreu Regue Barrufet, prosjektleder Viken fylkeskommune, og Anne Haarstad, byggherrestøtte Viken fylkeskommune Halvard Leren, Implenia

Implenia Norge AS skal bygge nye Austvoll bru

Implenia Norge AS har fått kontrkaten med å rive og bygge ny Austvoll bru på fylkesvei 2904 i Flå kommune i Viken.

Kontraktsummen er på 62, 4 millioner kroner uten merverdiavgift, skriver Viken fylkeskommune i en pressemelding.

- Vi er veldig fornøyde med å få Implenia med på laget når vi skal bygge ny bru over Hallingdalselva. Nå skal vi gi entreprenøren litt tid til å planlegge hvordan de vil gjennomføre anleggsdriften. Når dette er på plass, vil vi gå ut med mer informasjon til publikum, sier Andreu Regue Barrufet, prosjektleder i Viken fylkeskommune i meldingen.

Dagens bru, en hengebru fra 1925, ble av sikkerhetsmessige grunner stengt for biltrafikk 1. januar 2014. Brua blir i dag brukt av gående og syklende. I tillegg til ny bru, skal det også bygges vei sør og nord for den nye brua. I tillegg skal man også bygge nytt kryss med riksvei 7, og legge om adkomsten til naboene slik at disse blir tilpasset den nye veien.