Implenia lavest på Fannefjordtunnelen

Mandag 15 .september var det tilbudsåpning for rehabiliteringen av fv.64 Fannefjordtunnelen, og Implenia ligger best an.

De seks anbudene:

AST Entreprenør AS: kr 127 130 866

Gjerden Fjellsikring AS: kr 134 121 832,60

BMO Tunnelsikring AS: kr 134 815 995

Hæhre Entreprenær AS: kr 138 782 615

Implenia: kr 124 110 661

AF Gruppen: kr 142 378 590

Rehabiliteringen omfatter brannventilasjon, vann- og frostsikring, ny snuplass i tunnelen og en rekke sikkerhetstiltak.

- Anbudene skal nå kontrollregnes og kvalitetssikres før vi inngår kontrakt med entreprenør. Vi forventer anleggsstart i november, sier prosjektleder Arthur Selliås.

Statens vegvesen skal rehabilitere Fannefjordtunnelen på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Fylkeskommunen oppgraderer tunnelen for å møte krav i EU-direktivet om tunnelsikkerhet før 2018.