Ikke som andre DAK-brukere

Byggholt-gruppen er ikke som de fleste andre DAK-brukere. Boligutbyggeren har sentralisert og outsourcet driften av både IT- og DAK-systemene sine, og sparer både penger og resurser på det.

Med ca 200 ansatte i Norge, fordelt på fem kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger, Tønsberg og Skien, har Byggholt mange jern i ilden. Over 4000 boliger er løpende under utvikling, mens totalt ca. 700 boliger overleveres hvert år. Omsetningen passerte en milliard i fjor. Både hus, blokker og andre typer leilighetskomplekser står på repertoaret. - 30-40 % av prosjekteringen foregår internt, forteller Johnny Bakken, prosjekteringssjef og DAK-ansvarlig i Byggholt-gruppen. Resten outsourcer vi til eksterne partnere. - For tiden jobber mellom 30 og 40 av våre egne med prosjektutvikling og prosjektering, av disse 20-25 personer med DAK. - Vi har brukt litt forskjellig på DAK-siden, opplyser Bakken. Som de fleste andre begynte vi med AutoCAD og tok etter hvert i bruk Point-applikasjoner til ulike fagområder. Men etter å ha sett utviklingsforløpet med Point, pluss den raske 2D3D-utviklingen, valgte vi å gå over til Autodesk Architectural Desktop (ADT), Autodesk Map, og Novapoint i 2001, nettopp for å sette inn støtet på 3D og kunne ta ut mengder automatisk. Vi var de første i Norge til å utnytte dette med mengdeuttak til kalkulasjonssystem og generering av kalkyler og beskrivelser etter NS3420, sier han. Med unntak av Novapoint Anlegg har de samtlige Novapoint-applikasjoner. Disse brukes i all prosjektering av plan, areal, terreng, VA For øvrig brukes Autodesk Viz og 3D Studio Max til visualisering. - En annen viktig beslutning som ble gjort i fjor var å outsource hele datadriften og gå for en redundant løsning med flytende lisenser. IT-driften er outsourcet til Telecomputing som kjører DAK-applikasjonene på tre servere som er oppkoblet i en redundant konfigurasjon, hvorav en server er såkalt master. Telecomputing sørger for datakraften og infrastrukturen, mens Cad-Q har det fulle ansvaret for applikasjonsstøtten og vedlikeholdet, forteller Bakken. - Cad-Q styrer dette helt og holdent og får automatisk en SMS-melding når et eller annet ikke funker som det skal, noe som er svært bekvemt for undertegnede som DAK-ansvarlig. Vi kan dermed rette fokus mot brukerne og utnyttelsen av DAK-ressursene, og ikke infrastrukturen. Systemfolkene vet best om hva som fungerer og ikke fungerer. Det passer oss utmerket. Løsningen gir oss dessuten garantert oppetid og trygghet for investeringen. I løpet av et års tid har vi så langt kun hatt to avbruddssituasjoner på til sammen noen minutter, noe som er veldig bra. - Samtidig med outsourcingen har vi også innført flytende lisenser og kan utnytte DAK-programvaren mye mer effektivt enn før, sier Bakken. - Lisensene deles fortløpende. Dermed kan vi operere med flere brukere enn det er lisenser for. Vi har eksempelvis 20 lisenser på ADT, mens det er 30-40 brukere som har tilgang. Det fungerer veldig bra. - Cad-Q har dessuten imagekopier av programpakkene liggende på serverne. Dermed kan de fjerndrifte applikasjonene hvor som helst fra. Før måtte vi reise rundt og installere når man fikk nye ansatte og nye maskiner. Serverparken som befinner seg i Bærum har to faste linjer til hvert avdelingskontor. En til DAK-kjøringen og en til andre kontorløsninger. På den måten sikrer vi oss en stabil, sikker og rask datadrift, bemerker han. - Vi erfarer flere fordeler ved denne driftsmodellen, fortsetter Bakken. - Forutsigbarhet med hensyn til økonomi er en ting. Full fokus på kjernevirksomheten er en annen. Nå kan vi konsentrere oss om prosjektering og fag, ikke systemdrift. Vi erfarer også økonomiske besparelser, men dette har vi ikke regnet særlig på ennå, så det er for tidlig å gå ut med. - For å få mest mulig effektivitet og konformitet ut av DAK-ressursene jobber vi etter en ganske streng kontorstandard, eller DAK-standard om du vil; objekter, maler, stiler, måter å tegne på Vi prioriterer det som viktig å bli riktig kurset i dette. Derfor står vi for det meste av opplæringen selv. Vi benytter imidlertid Cad-Q til basisopplæring og grunnkurs for nyansatte, forteller han.