Ikke søknad for små varmepumper

- Det finnes ikke krav om søknad eller melding til kommunen for å få lov til å installere vanlige små varmepumper, dersom varmepumpen er for én bolig og den ikke medfører vesentlig fasadeendring.

Det fastslår assisterende direktør Gustav Pillgram Larsen i Statens bygningstekniske etat. - I aviser har det kommet frem at noen kommuner krever søknad og tar betalt for at folk skal kunne montere varmepumpe i hjemmet sitt. Det er feil praktisering av byggereglene, sier avdelingsdirektør Marit Langen i Statens bygningstekniske etat. - Kommuner som krever slik søknad for enhver varmepumpe, går utover det de kan kreve. I forskrift om saksbehandling og kontroll er det klart fastslått at det verken kreves søknad eller melding for slike små installasjoner. Der er det også slått fast at det ikke kreves søknad eller melding for mindre vesentlig fasadeendringer. I dette ligger det likevel en liten begrensning. Dersom man fyller hele fasaden i en boligblokk med kasser for varmepumper, da blir bygningen annerledes å se på. Men selv det gir ingen grunn til generelt byråkrati rundt varmepumper, det er fasadeendringen som er problemet. - Vi må dessverre fastslå at Norge har mangel på energi og og at vi slipper ut for mye klimagasser. Derfor må vi redusere bygningers energibruk og utslipp. Bruk av varmepumper er ett av de gode tiltakene på begge disse områdene Vi ser det derfor som særdeles lite ønskelig å ha lokale søknadsordninger som bremser bruken, sier Pillgram Larsen. - I eksisterende eneboliger uten vannbåren varme er det et stort potensial for å redusere energibruken ved bruk av slike varmepumper. De nye energireglene, som trer i kraft 1. februar, legger opp til mer bruk av ny fornybar energi, eksempelvis varmepumper, sier Langen.