- Ikke nok til å trygge arbeidsplassene

 - På vegne av over 91.000 medlemmer føler jeg meg langt fra trygg på at tiltakene som ligger i revidert nasjonalbudsjett er tilstrekkelige for å sikre jobber som står i fare for å bli borte, sier NITO-president Trond Markussen.

 - Til tross for at vi gjør et enormt innhugg i oljefondet, er jeg redd vi vil se økt usikkerhet for jobbene og økt ledighet blant ingeniører også framover, sier Markussen i en pressemelding. Han er president for 91.000 ingeniører og teknoliger i fagforeningen NITO. 

- Flere bransjer er rammet, både olje- og gass, leverandørindustrien og eksportindustrien. I tillegg frykter jeg strammere tider for kommunene og statlige virksomheter som eksempelvis Statens vegvesen. Jeg frykter også at byggebransjen kan få en real knekk. Vi ser allerede tegnene, sier Markussen videre. 

Regjeringen la sammen med revidert fram en proposisjon med den varslede oljepakka. 

- Det er positivt at regjeringen her imøtekommer NITO og bransjen sitt krav om direkte utgiftsføring. Det er imidlertid svakheter i pakka som medfører at industrien vil få begrenset nytte av de midlertidige endringene i skattesystemet. Dermed får ikke pakka den ønskede effekten for arbeidsplasser, verdier og kompetanse landet trenger i tiden framover. Ikke minst gjelder dette for leverandørindustrien, sier Markussen. 

NITO-presidenten håper behandlingen i Stortinget vil gi bedre vilkår for oljeindustrien i den kritiske situasjonen næringen står i.

NITO har tatt til orde for lønnstilskudd, som et godt supplement til permitteringer. Det er et tiltak NITO mener vil gi effekt i alle bransjer.

- Det er synd at regjeringen ikke har foreslått økt bruk av lønnstilskudd. Vi mener det er bedre å holde folk i arbeid gjennom slikt tilskudd, framfor permitteringer. Det er bra både for den enkelte og bra for bedriften, sier Markussen. NITO opplever at det nå er for mange bedrifter som velger å permittere hele eller deler av arbeidsstyrken.

NITO er også skuffet over at revidert budsjett ikke inneholder finansieringsbeslutning om fullskala verdikjede for karbonfangst og -lagring (CCS). NITO mener CCS kan bli et grønt industrieventyr for Norge, og et av våre viktigste bidrag for å redusere de globale klimagassutslippene.en.