IKEA Nydal, Ringsaker

Varehussjef Jens Listrup og prosjektleder Dag Frode Bjerke i IKEA Holding

Åpningen av IKEAs sjuende varehus i Nydal i Ringsaker kommune i Hedmark har vært etterlengtet og vil gi verdifull luft til glørne for utviklingen av Innlandet. Bygget er det første Peab har oppført for IKEA i Norge.

Fakta

Prosjekttype: Varehus
Byggherre: IKEA
Bruttoareal: 30.000 kvm
Totalentreprenør: Peab
Kontraktssum eks mva:
270 millioner kroner
Arkitekt:
Arkitektene Astrup og Hellern
Rådgivere: RIB Fund: Kjell Ludvigsen l RIB prefab: Spenncon l RIB stål: Åkrene Mek verksted/Høyer Finseth l RIE: Midroc Elektro l RIV Vent l Fyrkantens Ventilation l RIV Rør l N-Å Widells Rør & Konsult l RIG/RII/ LARK: Sweco l RIBr: Norconsult
Underentreprenør/leverandører: Asfalt: Stange Asfalt l Betonggulv: Primekss l Branntetting og montering av ståldører: Firesafe l Elektro: Midroc Electro l Inngangsdør og vinduer: KPAB l Flytsparkel: Valdres Industrigulv l Gipsvegger: Farmacell / 13 Gruppen l Innerdører / undertak: Bærum Byggmontering l Heiser: Schindler l Innv. dører: Kali l Innv. trapper: Brødrene Midthaug l Kjøle- og fryserom: Huurre l Låssystem: Kaba MøllerUndall l Grunnentreprenør: Huser Entreprenør l Epoxygulv: Malermester Morten Skancke l Maler: Løten Malerverksted l Flislegging: 13 Gruppen l Plateentreprenør: Gunnar Jensen l Porter: Hörman l Radonsikring: Radonmannen l Rør: Widells Rör l Solskjerming: Hella l Sprinkler: Sprinklerbolaget Stockholm l Råbygg: Spenncon/Åkrene Mek verksted l Styringssystem: Kabona l Ståldører og brannbeskyttelsesporter: Daloc l Systemundertak: Tego l Taktekking og montering av yttervegger: Sunnerbo Tak l Rømningstrapper: Eurostair l Ventilasjon: Fyrkantens ventilation l Yttervegger: Kingspan l Byggevarer: Optimera

Når IKEA åpner det nye varehuset på 30.000 kvm 19. mars, blir det garantert et enormt trykk. Mindre blir det ikke når påsketuristene også melder sin ankomst. Nå står IKEAs sjuende varehus ferdig og er klare til å ta imot kundene. IKEA forventer at det nye varehuset i Nydal har et kundegrunnlag på en million i året.

Norsk-svensk forbrødring
Varehuset er det sjette i rekken som Peab bygger etter en konsernavtale entreprenøren tidligere har inngått med den svenske møbelgiganten. I henhold til avtalen skal totalt 10 varehus bygges i Norge, Sverige og
Finland. Varehuset i Nydal er det første Peab har bygd i Norge for IKEA og er gjennomført i en totalentreprise med samspill. Sannsynligvis blir Larvik eller Stavanger de neste prosjektene ut her i landet for entreprenøren.
− Peab har erfaring fra fire andre varehus i Sverige og vi har en stab med personer som kun jobber med å følge opp konsernkunder som blant annet IKEA, sier prosjektsjef Trond Dahl i Peab.
Derfor er det høyst naturlig at det har vært stor grad av norsk-svensk forbrødring også for prosjektet i Hedmark.
− Vi er organisert som et arbeidsfellesskap bestående av Peabs anleggsavdeling, byggavdelingen og svenske medarbeidere som har erfaring fra IKEA-prosjektene vi har bygget i Sverige. Det er en organisering som fungerer veldig bra i prosjektet, opplyser prosjektsjefen.
Den svenske prosjektlederen Daniel A. Eriksson fra Peab i Sverige har fulgt prosjektet i Nydal gjennom hele byggeprosessen. Han forteller at det ikke er store forskjeller i å bygge IKEA-varehus i Norge og Sverige.
− Rent byggteknisk er det minimale ulikheter, men det er forskjeller i myndighetskravene og krav til dokumentasjon, som er strengere i Norge, sier han.
Blant annet er det litt strengere krav til snø- og vindlaster i Norge som gjør at varehusene blir litt annerledes utformet i Norge selv om konseptet er kjent. Kundene skal kjenne seg igjen når de handler i et IKEA-varehus.
Svenske underentreprenører har tilpasset seg Eriksson forteller at det er litt ulike måter å jobbe på i Norge og Sverige. Mange av entreprenørene i prosjektet og spesielt de tekniske entreprenørene har vært med på flere IKEA-varehus i Sverige tidlige.
− Noen har nok vært vant til å gjøre prosjektene på en bestemt måte i Sverige, mens vi har måttet justere det litt her. I bunn og grunn har det handlet om god kommunikasjon, forteller Eriksson.
Peab var i forbindelse innkjøpsprosessen for IKEA Nydal ute og forespurte på det lokale markedet. For de tekniske entreprisene opplevde Peab at det lokale markedet rett og slett hadde mye å gjøre spesielt i forbindelse med store utbygginger i Hamar. Derfor ble svenske aktører med på laget for de tekniske fagene. Ellers har mye av verdiskapningen i prosjektet blitt igjen i Norge og flere lokale aktører har vært med i prosjektet. 


Flyttet 100.000 kubikkmeter løsmasser
Romerikesentreprenøren Huser gjennomførte høsten 2013 et omfattende grunnarbeid der totalt 100.000 kubikkmeter løsmasser ble flyttet på den 114 mål store tomta. Det var opprinnelig en høydeforskjell på 14 meter fra øverste til nederste del av tomta. I tillegg er det bygget opp 40.000 kvm interne veger og parkeringsplasser. Totalt har varehuset 800 parkeringsplasser.
− Bortsett fra knuste masser under fundamentene er det kun brukt stedlige masser, og vi har oppnådd massebalanse på tomta, forteller Dahl.
Han sier at massebalanse har vært et viktig fokus fra IKEA sin side for å bidra til så lite transport som mulig i prosjektet ut fra et miljøhensyn. Bygget, med et fotavtrykk på 18.500 kvm, er direktefundamentert på sålefundamentering.
Gulvstøpingen i prosjektet har naturlig nok vært en formidabel jobb og er gjennomført av Primekss, som også har gjennomført tilsvarende jobb ved de fire andre IKEA-varehusene Peab har bygget i Sverige.

Spenncon leverte råbygget
Spenncon har hatt ansvar for leveransen av råbygget til varehuset. Råbygget er den største underentreprisen i prosjektet med en verdi på cirka 34 millioner kroner og innbefatter betongsøyler, hulldekker, stålkonstruksjon, ringsmurselementer og gitterdragere til taket. Åkrene Mek verksted har vært samarbeidsbedrift til Spenncon for stålleveransen.
Den velkjente blå og gule fasaden består av sandwichelementer levert av Kingspan med innslag av glass.
Bygget er oppført i henhold til TEK10 og er koblet på det lokale fjernvarmesystemet og har oppvarming basert på vannbåren varme og varmegjenvinning i ventilasjonen.
− Vi har i prosjektet hatt stort fokus på tetthet og har gjennom tester oppnådd lekkasjetall under 0,3 i trykkmålinger for huset. Kravet er 1,0, sier Dahl.
Tilknyttet varehuset er en vanntank på 750 kubikkmeter som skal levere vann til sprinkleranlegget hvis det skulle oppstå brann. Dette er et krav IKEA selv stiller til sine varehus.
− IKEA er opptatt av sikkerhet og backup. Det er også to dieselaggregat som kjører sprinkelpumpene, og hvis strømmen går, vil nødstrømsaggregatene levere strøm til kjøpesenteret. Her kan det handles selv om Ringsaker ligger mørkt, opplyser Dahl.

Travelt, men kontrollert
Da Byggeindustrien besøker prosjektet, var IKEA i innspurten med å innrede varehuset med sine egne medarbeidere.
− Vi hadde en topp i prosjektet etter sommerferien og fram mot jul i fjor med cirka 200 personer tilknyttet prosjektet. Deretter har vi gradvis bemannet ned, mens IKEA har bemannet opp. De har i innspurten hatt ca 160 personer som har arbeidet med innredningen, sier Dahl.
Selv om tidsfristen har vært svært stram med en byggetid på 40 uker etter at fundamenteringen var på plass, har det vært kontroll også i innspurten av prosjektet.
− Bygget har vært delt opp i fire soner som fortløpende har blitt overgitt til IKEA, slik at de har hatt mulighet til å starte med sitt innredningsarbeid. De startet med lagerdelen som har vært mest krevende rett etter jul, og har sonevis tatt over bygget, forteller Eriksson.
Prosjektsjef Dahl sier at selv med en stram framdrift, har det vært rolig stemning på prosjektet.
− Logistikken og planene har vært på plass fra dag en og alle involverte har vært klar over hva de skal gjøre. For Peab har det vært et morsomt prosjekt og jeg tror også våre underentreprenører og leverandører har satt pris på å være med i dette prosjektet. Vi er veldig godt fornøyd med prosessen og de involverte. Og ikke minst er vi tilfreds med å ha gjennomføre et så stort prosjekt uten alvorlige skader. Det har vi hatt et spesielt stort fokus på. Alle som har bidratt i prosjektet, tjener også penger. Det er viktig for oss, sier Dahl.

Har dratt veksler på Peabs IKEA-erfaringer
Dag Frode Bjerke er prosjektleder i IKEA Eiendom Holding. Han bekrefter at Peabs erfaringer fra IKEA-utbygginger i Sverige har vært verdifulle for den norske IKEA-organisasjonen.
− Vi har tidligere kjørt delte entrepriser i tidligere prosjekter, så vi har derfor måttet tenke litt annerledes i dette prosjektet. Men vekslene med Peab har vært verdifulle. Flere av formennene har vært med på utbygninger i Sverige tidligere og har hatt god kjennskap prosessene. Peab har spesielt hatt god kontroll på framdriften i prosjektet basert på egne erfaringer. Jeg tror ikke en annen entreprenør ville klart å holde en så stram framdrift hvis det var første gang, poengterer Bjerke.
Han framhever også et svært godt samarbeid med Ringsaker kommune og nabokommunen Hamar.
− Vi har blitt tatt imot med åpne armer lokalt og har følt en svært positiv stemning, sier han.
Totalt er det ansatt 220 medarbeidere i det nye varehuset.
− Er dere trygge på kundegrunnlaget og at dere vil tjene penger på det nye varehuset?
− Et nytt marked er alltid spennende, men vi opplever stor interesse og har store forhåpninger til det nye varehuset. Med nærhet til store hytteområder satses det også på et varesortiment litt mer rettet mot hyttemarkedet, selv om kundene selvsagt vil finne igjen det velkjente vareutvalget også, sier Bjerke.
Skal du kjøre på E6 gjennom Hedmark i påskeferien? Da bør du nok i tillegg til påskekø også ta høyde for IKEA-kø utsatte dager.