Iglemyr Skole - trinn 3 er satt opp av totalt 74 moduler.

Iglemyr Skole - trinn 3 tatt i bruk

Iglemyr Skole - trinn 3 er bygget av totalentreprenør Malthus med tremoduler produsert av Konsmo Fabrikker.

Espen Ingebretsen

Iglemyr Skole - trinn 3 er satt opp av totalt 74 moduler og det tok åtte dager å heise modulene på plass. Total byggetid etter innheising var fem måneder.

Modulene kommer ferdig produsert med ferdige overflater, tekniske installasjoner og utstyr så langt det lar seg gjøre. På byggeplass blir modulene satt sammen etasje for etasje og alt teknisk utstyr sammenkobles.

– Ved å benytte seg av denne byggemetoden kortes byggetid på byggeplass betydelig. Moduler blir produsert på fabrikk samtidig som grunn- og støpearbeid samt utomhus arbeider utføres, sier Espen Ingebretsen, konsernsjef i Malthus AS.

For Malthus har dette prosjektet vært en totalentreprise hvor grunnarbeid og utomhusanlegg har vært inkludert. Skolen har fått en vesentlig oppgradering av skolegård rundt det nye trinnet som også binder sammen de to eldre trinnene som samlet utgjør Iglemyr Skole.

– Modulene blir produsert inne i fabrikklokaler der man har det beste produksjonsutstyret og ingen forstyrrelser av regn og annet dårlig vær. Dette gir en effektiv prosess og en garanti for god kvalitet. På byggeplass reduserer man støy, energiforbruk og avfall. Dette har vært et viktig fortrinn da skolen ligger midt i et etablert boligområde, legger Ingebretsen til.

Skolen er forsynt med nærvarme slik at all sammenkobling av varmerør og vannforsyning samt andre tekniske føringer er utført i gangarealer. For å få høyde nok for alt utstyr i teknisk rom ble dette bygget i elementer. Gulvet til teknisk rom er stedstøpt og nedsenket 90cm i forhold til gulv i første etasje av modulene.