IEA mener Norge må satse på olje i nord

Norge må gjøre Barentshavet attraktivt for oljeselskapene nå, fordi verden trenger enorme oljeinvesteringer de neste 25 årene, mener Det internasjonale energibyrået (IEA).

Barentshavet er et av de viktige frontier-områdene, men det er ikke mulig å tallfeste hvor stort det kan bli. Selskaper som vurderer å satse der, møter en høy kostnadsprofil. Hva Norge bør gjøre, er å gjøre betingelsene for Barentsregionen og andre regioner attraktive for investorer, sier viseadministrerende direktør William C. Ramsay i IEA til Aftenposten. Frykter oljepris Det Paris-baserte energibyrået har som oppgave å sikre OECD-landenes oljeforsyninger. Et hovedpoeng i IEAs nye rapport som ble lagt fram mandag om utviklingen i energimarkedet fram til 2030, er at det trengs svært store investeringer for å øke olje- og gassproduksjonen tilstrekkelig til å møte en stadig voksende etterspørsel etter energi. I motsatt fall kan oljeprisen bli skyhøy. Vi har en tendens til å tenke på Barentsregionen som en region for gass snarere enn for olje, men jeg tror det er et stort potensial for begge deler, sier Ramsay. Han mener det derfor er viktig at Norge nå legger forholdene til rette for å lokke verdens oljeselskaper til området. Forbruk og forurensing Men selv om Barentshavet tømmes for hver dråpe olje som finnes der, vil ikke avhengigheten av Midtøsten reduseres helt. Ifølge IEA trengs det investeringer på 365 milliarder kroner i energisektoren hvert år bare i Midtøsten og Nord-Afrika fram til 2030, for å unngå kraftig stigning i oljeprisen. Samtidig må verden betale dyrt på andre måter for sin tørst etter olje. Uten nye politiske tiltak for å redusere energiforbruket, vil energirelaterte utslipp av CO2 øke med 52 prosent de neste 25 årene, ifølge IEA.