IEA: Ikke behov for petroleumsfrie soner

Det internasjonale energibyrået (IEA) anbefaler Norge å skrinlegge ideen om petroleumsfrie soner og i stedet trappe opp oljeletingen i kystnære områder i nord.

I sin første omfattende rapport på fire år sier byrået i diplomatiske vendinger at regjeringen bør fjerne unødvendige restriksjoner på norsk sokkel for å få kostnadsnivået ned på et lavere nivå. IEA-sjefen, Claude Mandil, var mandag i Oslo der han overrakte rapporten til olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (SP). Rapporten inneholder en grunnleggende anerkjennelse til norsk oljepolitikk så langt, men er samtidig en høflig og klar melding om at det på flere områder er behov for en oppmyking av norsk energipolitikk. Plass for begge På direkte spørsmål svarte Mandil at ideen om petroleumsfrie soner er unødvendig fordi oljeleting og oljeproduksjon offshore i dag kan skje uten å skade miljøet. Av samme grunn mente han at det ville være klokt å åpne for letevirksomhet på en slik måte at man satte hensynet til miljøet først. Mandil mente at noen områder krever større forsiktighet enn andre, men ikke noe sted bør det være miljøfarlig å gjennomføre oljeleting. I en direkte anbefaling heter det i rapporten at regjeringen bør vurdere å åpne områdene utenfor Lofoten for letevirksomhet. I tillegg bør den vurdere om noen av de mindre feltene som eies direkte av staten gjennom Petoro, heller bør selges til selskap som har spesialisert seg på å utvinne olje og gass fra små felt. En ny utfordring Mandil la under presentasjonen stor vekt på rapportens anbefalinger om økning i strømproduksjonen i fastlands-Norge. Han sa at forbruket siden 1990 har økt mer enn produksjonen og at Norge var mer sårbart enn andre land fordi produksjonen av elektrisk kraft er basert på vannkraft. Rapporten gir Norge stor anerkjennelse som pioner i arbeidet med å skape et liberalisert kraftmarked i Norden. Det har styrket landets økonomi gjennom effektivisering, men problemet for hele området er at Norges produksjon er nesten totalt væravhengig, heter det i rapporten. Får problemer med Kyoto IEA ser derfor ingen andre muligheter for å øke norsk energiproduksjon enn bygging av gasskraftverk. Mindre vannkraftutbygginger sammen med vindmølleparker kan bare bli et supplement, men også denne utbyggingen går sakte på grunn av miljøhensyn. I rapporten blir det understreket at det er behov for å skape en større forståelse i norsk opinion for de utfordringer Norge har innenfor energisektoren. Under pressekonferansen sa Mandil at ikke bare den norske regjeringen, men alle lands regjeringer må foreta en løpende avveining mellom behovet for energi og Kyoto-protokollens krav til utslipp av klimagasser. Det viktige etter IEAs oppfatning er at disse vurderingene kan skje på en faktabasert og balansert grunnlag. Rapporten konkluderer med at Norge vil få problemer med å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Kyoto-protokollen og anbefaler myndighetene å vurdere effekten av CO2-avgiftene.