IEA frykter norsk energimangel

Det internasjonale energibyrået IEA frykter norsk energimangel og anbefaler Norge å bygge gasskraftverk, skriver Dagens Næringsliv.

Til tross for at nordmenns energibruk øker, har ikke Norge investert i ny kraft. Lite ny kraft er på vei på grunn av miljøhensyn. Det bekymrer IEA. Derfor mener byrået at Norge bør få i gang byggingen av gasskraftverk i tillegg til alternative energikilder. IEA er skeptisk til politikernes detaljstyring rundt investeringsbeslutninger for individuelle gasskraft-prosjekter kommer i veien for beslutninger uten at man kommer noe nærmere målet i Kyoto-avtalen om lavere CO2-utslipp, skriver IEA i en rapport som overleveres olje- og energiminister Odd Roger Enoksen senere i ettermiddag. Mer: http://www.dn.no/forsiden/article650864.ece Flere nyheter om energi: www.energisk.no