I god Veidekke-ånd

Sent torsdag kveld la vi ut meldingen på bygg.no om at Arne Giske overtar som ny konsernsjef i Veidekke 1. juli i 2013. Han overtar etter den store samfunnsbyggeren Terje R. Venold, som har hatt stillingen siden 1989. Det å velge fra egne rekker er tradisjonen i Veidekke.

Skjønt der i gården skifter man ikke toppsjef så ofte. Arne Giske blir den fjerde i rekken.

Arne Giske er i dag leder for Veidekkes eiendomsvirksomhet, og har vært ansatt i selskapet siden 2001. Vi regner med at styret med Martin Mæland i spissen har vurdert en rekke kandidater både internt og eksternt. Nå har faktisk Veidekke flere fra egne rekker som også kunne ha tatt denne jobben. Det at valget falt på Arne Giske mener vi er en klok beslutning.

Veidekke er i dag landets største og ledende entreprenørselskap som også er blitt stor i Skandinavia. Nå vokser selskapet sterkt i Sverige og selskapet er en betydelig aktør også i Danmark (ja, man har også virksomhet i Øst-Afrika). Noen har antydet at man kanskje skulle rekruttere internasjonalt til sjefsjobben. Vi tror det var et strategisk rett valg og fortsatt ha en norsk toppsjef.

Venold har en utrolig sterk posisjon både innad i bedriften og i samfunnet for øvrig. Det var selvsagt ingen enkel jobb å finne en erstatter. Men vi vet at Arne Giske vil bidra til at Veidekke skal utvikle seg i samme takt som vi har sett de siste årene. Han vil også være en samlende leder.

Ellers tror vi at Venold fortsatt vil være en meget viktig ressurs for Veidekke. Han har også mye ugjort på andre arenaer. For byggenæringen og næringslivet i Norge er det viktig å trekke på den kunnskap Venold har. Venold har vært toppsjef i Veidekke i 24 år. Få andre har stått i en slik toppjobb så lenge som han. Det tynnes i rekken blant dem som har sittet i ledende stillinger i byggenæringen siden slutten av 1980-tallet og tidlig på 1990-tallet.

I løpet av Terje Venolds 24 år som konsernsjef i Veidekke har omsetningen økt fra 1,8 milliarder kroner til 20 milliarder kroner, antall ansatte har økt fra 1 700 til 6 500, selskapet har kjøpt opp 60 bedrifter, børsverdien har økt fra en halv til seks milliarder kroner og gjennomsnittlig årlig avkastning på Oslo Børs har i perioden vært 14 %. Det er bare å ta av seg hatten. Mange har mye å takke for.

Uansett – gratulerer til Arne Giske – og gratulerer til Veidekke.