I full gang med tiltakspakken

Statsbygg er godt i gang med prosjekter som fikk midler fra regjeringens tiltakspakke i januar. I alt 26 prosjekter er påbegynt, og flere ligger i startgropa. Se listen hos oss.

I regjeringens tiltakspakke i januar fikk Statsbygg 740 millioner kroner til nye prosjekter og til vedlikehold og oppgradering av eiendommer. Av dette går 230 millioner kroner til byggeprosjekter og 510 millioner kroner til ulike vedlikeholdsprosjekter. Det inkluderer 110 millioner kroner satt av til å redusere vedlikeholdsetterslep og oppgradere fengselseiendommene, skriver Statsbygg på sine nettsider.¨

- Det kreves planlegging og forarbeid for å starte opp, men vi er nå i gang med 26 prosjekter. Flere andre vil bli igangsatt i løpet av kort tid, sier kommunikasjonsdirektør i Statsbygg Hege Njaa Rygh.

Av igangsatte vedlikeholdsprosjekter kan nevnes at vinduene ved STAMI i Oslo nå skiftes ut, og at grunnforholdene ved Statped vests lokaler på Eikelund i Bergen utbedres. I Drammen tinghus rehabiliteres trappene for 1,6 millioner kroner, ved Havbruksstasjonen i Tromsø blir det ny pumpestasjon til 5 millioner kroner, og i Trondheim utbedres råteskader på Stiftsgården.

Se oversikten over påbegynte prosjekter pr. 6. mai.