Hyttemarkedet har fått et løft i korona-tiden

- I kjølvannet av at hytteforbud ble opphevet i april har omsetningen og prisene på fritidsboliger i Norge skutt i været, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Fredag presenterte Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn Eiendom tall for hyttemarkedet for fjellhytter, sjøhytter og innlandshytter så langt i 2020, og tallene viser en sterkt økning i interessen for hytter og fritidsboliger.

Så langt i år har det blitt omsatt 6 276 fritidsboliger, noe som er hele 36,6 prosent flere enn i tilsvarende periode i fjor, skriver Eiendom Norge i en pressemelding.

- Omsetningsveksten må sees i sammenheng både med null-renten og endrede reisevaner på grunn av pandemien. Mange har trolig både fremskyndet hyttekjøp og endret forbruksmønster. Penger som tidligere ble brukt på utenlandsreiser brukes nå på hytte, sier Lauridsen.

Tallene viser også at økningen er størst i fjellkommunene. Der har det blitt omsatt 3.034 fritidsboliger, en oppgang på 39,8 prosent. Det har blitt omsatt 1 130 fritidsboliger i innlandet, en økning på 32,3 prosent, mens det er blitt omsatt 2 208 fritidsboliger ved sjøen, noe som er en økning på 33,6 prosent.

Tallene viser også at prisene har økt. Gjennomsnittsprisen på fritidsboliger så langt i 2020 har vært 2.482.969 kroner, noe som er en stigning på 6,1 prosent fra 2019. Eiendom Norge viser også til at prisene har økt mest i perioden april til august.

- Korona er blitt et markant skift for prisutviklingen for fritidsboliger. Utviklingen har vært moderat positiv de siste årene, men nå og særlig gjennom sommeren har prisene løftet seg. Oppgangen er drevet av prisene for sjøhytter som er historisk høy, sier Lauridsen.