Ole Hveem Akershus Traktor AS (til høyre) og Glenn Mellegaard i Hymax AS. Foto: Hymax

Hymax tegner avtale for salg av Giant minilastere med Akershus Traktor

Hymax AS er importør av Giant minilastere, som blir produsert i Nederland av selskapet Tobroco. Nå inngår de avtale for salg av Giant minilastere med Akershus Traktor AS.

Giant minilastere leveres i størrelse fra 1 til 6 tonn og med et stort utvalg av redskaper.

- Hymax har importert disse maskinene i ti år og har lykkes godt med maskinene gjennom utleieselskaper og generelt i anleggsmarkedet, men har aldri fått skikkelig sving på salget mot lanbrukssegmentet. For å få fart på salget til landbruket er det nå tegnet en avtale med Akershus Traktor som er en del av BRI konsernet, heter det i en pressemelding fra Hymanx.

- Akershus Traktor AS har en svært god markedsposisjon og er representert med verksteder, salg og service i store deler av landet. Dette er vi overbevist om at vi gi synergieffekter for begge selskaper. Deres tilstedeværelse og kunnskap om landbruk og bondens behov har vært avgjørende for valget av samarbeidspartner uttaler Glenn Mellegaard, daglig leder i Hymax AS, i meldingen.

Ole Hveem, som er daglig leder i Akershus Traktor AS, påpeker at han har stor tro på at Giant-maskinene vil være et positivt tilskudd til eksisterende produkt portefølje.

Akershus Traktor AS har per i dag 15 avdelinger som sysselsetter 135 mennesker.

Avtalen omhandler et stort antall maskiner og partene forventer at uttaket av maskiner til landbruk har vel så stort potensialet som anleggsmarkedet på litt sikt.

Giant G2200-E. Foto: Hymax