Hydrogenprosjekt plasseres på Mongstad

Mongstad industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen.

Det flytende hydrogenet er ment for det maritime markedet, og de første brukerne antas å bli to nye godsskip som utvikles av Wilhelmsen. Det er et samarbeid ledet av BKK, Air Liquide og Equinor som står bak prosjektet.

En investeringsbeslutning for produksjonsanlegget ventes mot slutten av 2020.