Hydro utvider i Canada

Hydro skal oppgradere magnesiumproduksjonen i Becancour i Canada. Programmet vil gjøre at produksjonskapasiteten øker med 7.000 tonn til 58.000 tonn primærmagnesium per år.

Arbeidet med å utvide produksjonskapasiteten vil begynne umiddelbart og vil foregå over om lag 18 måneder. Prosjektet innebærer en utvidelse med fire nye elektrolyseceller, samt en oppgradering av dehydreringsanlegget. - Investeringen i Becancour er et nytt skritt Hydro tar for å styrke sin ledende stilling innen magnesiumindustrien. Den viser at vi tar ansvar for å betjene våre kunder og sluttbrukere i hele verden, sier Serge Huppe, leder for Hydros magnesiumvirksomhet. Investeringen i Becancour kommer etter at Hydro i 2004 fordoblet kapasiteten ved sitt støperi i Bottrop i Tyskland. Hydro driver også magnesiumstøperier i Porsgrunn i Norge og Xian i Kina. Anlegget i Becancour ble bygd på 1980-tallet. Hydro Magnesium venter at markedet for støpte magnesiumprodukter vil vokse til å bli det største delmarkedet innen magnesium i løpet av 2005, og for første gang overgå etterspørselen etter ren magnesium for legering av aluminium. Støpte magnesiumprodukter til bil og andre anvendelsesområder forventes å vokse med rundt ni prosent på verdensbasis ut dette tiåret.