Hydro søker i 19. konsesjonsrunde

- Vi ser mange interessante letemuligheter i områdene som omfattes av 19. konsesjonsrunde. Med Hydros lange erfaring og gode resultater fra leting på norsk sokkel ønsker vi å være med på å realisere mulighetene for verdiskaping i de utlyste deler av sokkelen, sier direktør for Utvikling Norge i Hydro, Lars Christian Alsvik.

Hydro leverte tirsdag sin søknad om deltakelse og operatørskap i nye utvinningstillatelser til Olje- og energidepartementet (OED). Selskapet har lagt ned et omfattende arbeid i søknaden. Hydro har de siste årene stått bak en rekke av de største og mest interessante funnene som er påvist på norsk sokkel. Vi ønsker å bidra med vår kompetanse og erfaring i den videre utvikling av de utlyste områdene i Norskehavet og Barentshavet, for å bidra til å realisere det gjenværende ressurspotensialet på sokkelen og styrke grunnlaget for Hydros virksomhet i Norge, sier Alsvik. 19. konsesjonsrunde ble utlyst i midten av juni i år og omfatter blokker i Norskehavet og Barentshavet. Ved utlysningen informerte OED om at tildeling var planlagt til 1. kvartal 2006. Det er positivt at den nye regjeringen har besluttet å følge opprinnelig timeplan for 19. konsesjonsrunde. Aktiv letevirksomhet er en forutsetning for fortsatt høy verdiskaping på norsk sokkel. Vi forutsetter at regjeringen vil tildele de omsøkte blokkene. Hydro har gjennom sin portefølje av innleide borerigger god kapasitet til å drive letevirksomhet på norsk sokkel, sier Alsvik.