Hydro satser på valsing, pressverk og byggsystemer

Hydro skal bygge videre på den europeiske lederposisjonen innenfor valsede og ekstruderte aluminiumprodukter, samt byggsystemer.

Sammen med økt produksjon av metall og råvaren aluminiumoksid blir dette hovedgrunnlaget for realiseringen av globale vekstambisjoner som fokusert aluminiumselskap. Det var konsernsjef Eivind Reiten som på denne måten trakk opp retningen for selskapets utvikling i møte med 200 Hydro-ledere i Molde torsdag. Han understreket at den strategiske gjennomgangen av virksomheten innenfor videreforedling nå er fullført. Selskapet er i ferd med å gå helt ut av området Automotive Components, men vil satse videre på sektorene Rolled Products, Extrusion Europe, Extrusion Overseas, Building Systems og Precision Tubing. Satsingsområdene har betydelige leveranser til blant annet bil-, bygge- og emballasjeindustrien. Etter gjennomføring av den planlagte fusjonen av selskapets olje- og gassaktiviteter med Statoil senere i år, vil Hydro ha metallproduksjon, videreforedling og en betydelig produksjon av vannkraft som kjerneområder. Det har lenge vært klart at selskapet legger opp til en aggressiv vekst i metallproduksjonen de nærmeste årene. Fremst i køen står byggingen av et stort aluminiumverk i Qatar i Persiabukta og en ytterligere økning i produksjonen av aluminiumoksid i Brasil. Også en rekke andre prosjekter for økning av metallproduksjonen blir vurdert. Selskapets sterke teknologiske posisjon og kompetanse i gjennomføring av store prosjekter er en viktig forutsetning for denne satsingen. - Vi har gjennomført omfattende restrukturering av aluminiumvirksomheten de siste årene, både innenfor smelteverk og videreforedling. Dette har gitt gode resultater. Vi fortsetter arbeidet med å effektivisere driften og øke lønnsomheten på de områdene som fremdeles gir for lav avkastning, sier Reiten. - Hydro er et sterkt aluminiumselskap i verdensklasse. Markedet etterspør aluminium og aluminiumprodukter som aldri før. Vi har store vekstambisjoner og et godt utgangspunkt for å styrke posisjonen i en spennende bransje, sier han. Hydro varslet for et drøyt år siden en ny strategisk retning med økt vekt på produksjon av metall og råvaren aluminiumoksid, samt omfattende restrukturering innenfor videreforedling. I løpet av de siste månedene er det blitt klart at selskapet trekker seg helt ut av produksjon og videreforedling av magnesium. Det er inngått avtale om salg både av det deleide selskapet Meridian Technologies, som produserer presstøpte bildeler i magnesium, og av de hel- og deleide virksomhetene innenfor framstilling av motorblokker og sylinderhoder til bilindustrien. Også produksjonen av bildeler i Automotive Structures skal selges. I tillegg er flere mindre enheter solgt eller lagt ut for salg. - Kontantstrømmen fra Rolled Products er sterk og posisjonen i Europa solid med interessante lederposisjoner på viktige satsingsområder. Vi har konkludert med at Hydro vil være den beste eieren for denne virksomheten også framover, sier lederen for Aluminium Products, Svein Richard Brandtzæg. Han understreker at selskapet har en global lederposisjon innenfor høymarginprodukter som litografiske plater og aluminiumfolie, samt sterke europeiske posisjoner innenfor varmevekslere.