Økern Portal er et av prosjektene som bruker Circal. Illustrasjon: DARK

Hydro passerer 100 byggeprosjekt med lavkarbon-aluminium

Over 100 byggeprosjekter rundt om i verden har tatt i bruk Hydros fasadesystem med lavkarbon-aluminiumlegeringen Circal det første året etter lansering.

Over 100 byggeprosjekter rundt om i verden har tatt i bruk Hydros lavkarbon-aluminium Circal det første året etter lansering.

I en pressemelding skriver det norske industrikonsernet at Circal allerede har blitt en viktig del av aluminiumsporteføljen. Hydro melder at prosjektenes bruk av produktet varierer fra ti til 400 tonn aluminium, og understreker at etterspørselen er økende. Hydro har beregnet at bruken av Circal har redusert CO2-utslippene med 25.000 tonn sammenlignet med tradisjonelt aluminum.

- Denne milepælen understreker potensialet for lavkarbon-aluminium i byggenæringen. Med fokus på utførelse har vi sikret oss og levert løsninger til forskjellige typer byggeprosjekt. Vi har også flere prosjekter på gang, sier sjef for Building Systems i Hydro, Henri Gomez i meldingen.

Hydro CIRCAL er laget av resirkulert aluminiumsavfall. Ved å bruke det resirkulerte materialet reduserer man energibruken i produksjonen kraftig. Omsmelting av aluminium til nye anvendelser krever kun 5% av den energien som går med til å produsere primæraluminium. Jo høyere det resirkulerte innholdet er, desto lavere er karbonavtrykket.