Hydro markerer seg på ONS

Hydro har en sentral plass på den 16. ONS-messen i Stavanger 24.-27. august. På den 180 kvadratmeter store standen vil fortid, nåtid og fremtid i energisektoren møtes.

Oljemessen er en viktig møteplass, der vi særlig ønsker å knytte kontakt med internasjonale forretningsforbindelser, sier kommunikasjonsdirektør Hege Marie Norheim i Hydro Olje & Energi. Hydros stand på den 16. Offshore Northern Seas-utstillingen (ONS) viser selskapets brede kompetanse som energileverandør. Utstillingen viser vår kompetanse både i historisk sammenheng og som operatør for aktuelle, teknisk krevende prosjekter som Ormen Lange. Vi viser også aktuelle energiløsninger for fremtiden, gjennom en demonstrasjon av vårt hydrogen- og vindkraftprosjekt på Utsira, sier Norheim. Under ONS vil Hydro bruke mye tid på kontakt med internasjonale delegasjoner og forretningsforbindelser. Allerede dagen før olje-messen åpnet offisielt, ble oppmerksomheten rettet mot de internasjonale markedene gjennom et seminar arrangert av Intsok (norsk oljeindustris felles organisasjon for internasjonalisering). Konserndirektør for Hydro Olje & Energi, Tore Torvund, stod for åpningen av dette arrangementet sammen med Statoils nye konsernsjef Helge Lund.