Hydro investerer i ny geofysisk teknologi

Hydro har investert i et sveitisk teknologiselskap som utvikler nye metoder for å spore opp olje og gass.

Det sveitsiske selskapet Spectraseis Technologie AG arbeider med å utvikle en ny seismisk teknologi som skal gjøre det mulig å spore opp hydrokarboner i et område ved å lytte på bakken og analysere seismiske lavfrekvensdata. Metoden, som kalles Hydrocarbon Microtremor Analysis (HyMAS), fungerer nærmest på samme måte som når en lege tar i bruk stetoskopet for å finne ut hvordan det står til med hjertet. Tilsvarende kan man ved å plassere sensorer på bakken ta imot signaler fra jordens indre. Dataene sendes så videre til laboratoriet til det sveitsiske teknologiselskapet for bearbeiding. Ved å lytte til signalene som kommer fra jorden, kan man lage et kart som viser sannsynligheten for å finne hydrokarboner i et område. Dermed kan man komme nærmere målet om å avgjøre om lovende geologiske formasjoner inneholder olje eller gass uten å foreta boring. Metoden øker funnsannsynligheten og er med på å effektivisere letingen etter olje- og gass, sier investeringsleder Arne Frøiland i Technology Ventures i Hydro. Ved å øke funnsannsynligheten kan man redusere kostnadene og tiden det tar å finne olje, mener han. Markedspotensialet er svært stort for ny teknologi som kan øke utvinningspotensialet og redusere lete- og utviklingskostnadene, påpeker Frøiland. Ny oppstrømsteknologi er et strategisk satsingsområde for Technology Ventures. Vi har et tett samarbeidet med Hydros forskningsteam i Bergen. Hydros seismikkgruppe ved forskningssenteret arbeider nå med Technology Ventures og Spectraseis for å se på anvendelser av teknologien både offshore og på land internasjonalt, sier Frøiland. Venturefondet Technology Ventures har en fondskapital på 350 millioner kroner og eies 100 prosent av Hydro. Technology Ventures har gått inn med 20 millioner kroner i det sveitsiske selskapet Spectraseis Technologie AG og er den største og eneste industrielle eieren.