Hydro forlenger kontrakt med Vestbase

Hydro forlenger avtalen med Vestbase AS i Kristiansund om levering av base- og logistikktjenester for Hydros aktiviteter i Norskehavet. Avtalens varighet er fem år med påfølgende opsjoner, og omfanget er beregnet til omkring 65 millioner kroner.

Vestbase har de siste fire årene vært Hydros samarbeidspartner på base- og logistikktjenester i Kristiansund, både i forbindelse med selskapets leteboringsprogram, produksjonsboring og for forsyninger til den løpende drift av Njord-plattformen. Vestbase vil i tillegg til logistikktjenester ha ansvar for reservedelslager, personellutleie og andre støttefunksjoner innenfor logistikk og forsyning. Samarbeidet med Vestbase gjennom de siste fire årene har vist oss at selskapet driver en effektiv forsyningstjeneste med gode resultater innen helse, miljø og sikkerhet. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid i arbeidet for å utvikle Hydros virksomhet utenfor Midt-Norge, sier Hydros plassjef i Kristiansund, Erik Abrahamsen. Hydro står foran flere store oppgaver de nærmeste årene, både på Njord-feltet og i Norskehavet. Vi arbeider med en produksjonsborekampanje som vil pågå vel et år framover. Njord-plattformen bygges nå om for gasseksport fra 2007, samtidig arbeides det med planer for videre utvikling av området rundt feltet, sier Abrahamsen.