Hybelkaniner sunnhetstegn for inneklima

Er du blant dem som finner hybelkaniner under møblene? Det kan tyde på at inneluften er bra og at ventilasjonen fungerer som den skal.

– Hvis det derimot aldri dannes støvdotter på gulvet ditt, kan det faktisk være fare på ferde, sier daglig leder Kolbjørn Mohn Jenssen i Mycoteam.

Selskapet har spesialisert seg på inneklima og holder blant annet foredrag for installatører av ventilasjonsanlegg for å lære dem å redusere helseplager knyttet til støv i bygninger.

– Hybelkaniner kan være et sunnhetstegn, fordi de viser at støvet faller ned på gulvet og at støvpartikler ikke svever konstant rundt i luften. I mange nye, tette bygg med moderne ventilasjonsanlegg er det ofte få hybelkaniner, sier Mohn Jenssen.

I boliger hvor tilluft kommer inn i ett rom, og avtrekk er i et annet rom, kan små støvpartikler kontinuerlig virvles opp.

Støvpartiklene faller ned igjen før de når avtrekket, og blir liggende som et tynt lag overalt. Samtidig svever mange av støvpartiklene i luften i lang tid.

Det er de minste støvpartiklene som har størst betydning for helsen vår, fordi de trenger dypere ned i luftveien, og er så mange.

Farlig svevelus
Støv er en kjemisk cocktail med ørsmå rester fra for eksempel maling og bygningsmaterialer. Moderne bygningskjemi binder seg til partikler og flytter seg i bygget. Kjemien kan bli i huset ett til fem år etter en byggeprosess eller oppussing er ferdig, viser analyser fra Mycoteam.

– Går vi og puster i en slik cocktail av fint støv, utsetter vi oss ikke bare for støvet, men for alt som støvet har tatt opp i seg av bygningskjemi og potensielt skadelige stoffer, ifølge Kolbjørn Mohn Jenssen.

Et velfungerende ventilasjonsanlegg skal sørge for riktig utskiftning av luft, men det er ikke en støvsuger for innelufta.

– Det som skjer er ofte at ventilasjonsanlegg virvler opp støv som forblir i innelufta. Dette kaller vi svevelus.

Luft resirkuleres mer og mer i ventilasjonsanlegg, mens lite frisk luft slipper inn. Dette skyldes økte krav til energieffektivitet.

– Dessverre er det ikke slik at de mest miljøvennlige løsningene automatisk er det beste for oss mennesker.

Luft ut!
– For lite utskiftning av inneluften er et helseproblem som både byggebransjen og helsevesenet vet lite om, sier Kolbjørn Mohn Jenssen i Mycoteam.

For å bedre situasjonen kan det hjelpe å lufte ut skikkelig av og til, og å åpne dører og vinduer.

Norges Astma- og Allergiforbund, som driver nettsiden inneklima.com, anbefaler at vi bruker en god støvsuger og at vi skifter støvsugerpose ofte for å unngå å virvle opp støv.

Ved rengjøring bør vi unngå å feie gulv, men heller moppe. Vi bør ikke bruke vifter eller ovner som virvler opp støv, og heller ikke dra med oss sand på skoene inn i huset.