Illustrasjonsfoto

Hver tredje dødsulykke skyldes utforkjøring

Utforkjøringer og møteulykker står for 70 prosent av alle dødsulykker i trafikken. Og svært ofte er det dårlige sjåfører som sitter bak rattet når ulykken inntreffer.

Til sammen døde 42 personer i 39 utforkjøringer i fjor, mens 36 personer mistet livet i 29 møteulykker. Det kommer fram i en fersk analyse fra Statens vegvesen har gjort av 2015-tallene. Også i et tiårsperspektiv er disse to ulykkestypene dominerende, da med henholdsvis 34 og 36 prosent, blant alle dødsulykker på veiene.

– Vi har analysert alle dødsulykker på norske veier siden 2005. Med unntak av 2013 har det vært en klar nedadgående trend i tallet på møteulykker, sier Guro Ranes, som leder arbeidet med trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Terreng og sjåfør

– Farlig sideterreng medvirker til skadeomfanget i 19 prosent av alle dødsulykker og i 46 prosent av alle utforkjøringsulykker. Sikring og utbedring av sideterrenget til veien er derfor et viktig tiltak, sier hun.

Likevel er det svak førerdyktighet, kanskje i kombinasjon med høy fart, som er den hyppigst medvirkende årsaken i nesten halvparten av alle dødsulykker i fjor. I over 80 prosent av ulykkene hvor manglende førerdyktighet har vært medvirkende faktor, har den vært avgjørende eller i stor grad medvirkende til ulykken.

Dårlige førere

– Dette er ofte et resultat av at førerne har liten erfaring og kunnskap, noe som igjen fører til feilvurderinger og uansvarlig atferd i trafikken, sier Ranes.

I periode fra 2005 til 2015 var manglende førerdyktighet medvirkende faktor i 52 prosent av alle dødsulykker.

Høy fart var medvirkende faktor til 34 prosent av alle dødsulykkene i 2015.

Totalt døde 117 personer på norske veier i 2015, noe som er det laveste antallet registrert siden 1947.