Hva betyr de nye U-verdiene for deg?

U-verdier er et viktig kompass for alle klimakonstruksjoner i bygg. Glava går nå i bresjen for å informere om de nye U-verdiene.

I en ny brosjyre presenterer Glava de oppdaterte tabellene, som et viktig verktøy for riktig valg av isolasjon av yttervegger.

– U-verdi er viktig for samtlige klimakonstruksjoner, og gir nye forutsetninger for isolasjon av vegger, tak og gulv, forklarer Martine Kartnes, teknisk rådgiver i Glava.

– Vi har lenge jobbet for å få til disse oppdateringene, slik at dagens husbygging gjøres på bakgrunn av praktiske treandeler, og ikke de teoretiske. Vi er glad for at disse endringene nå er gjort, til beste for husbyggerne, sier Kartnes.

– Vi er opptatt av at husbyggeren skal forholde seg til riktig informasjon. Vi har derfor utviklet fire ulike tabeller for yttervegger, i stedet for bare én, som gir riktig veiledning til valg av isolasjon.

Brosjyren skal gi en fullverdig oppdatering og beskrivelse av de nye U-verdiene. Informasjonen gir veiledning til isolasjon av ulike typer bygg, med hensyn til lyd, brann og varme. Brosjyren er produsert som et verktøy for proffen, men er også nyttig for privatpersoner som skal bygge hus.

Begrepet U-verdi, eller varmegjennomgangskoeffisient, forteller hvor lett en bygningsdel slipper gjennom varme. U-verdien angir hvor mye varme som per tidsenhet (W) går gjennom et areal på 1 m2 ved en konstant temperaturforskjell på 1 K (1 oC), mellom konstruksjonsdelens to ytterflater. Jo lavere U-verdi, desto bedre isolert konstruksjon.

Brosjyren kan leses her