Lars Myhrer (t.v) fra Huser Entreprenør AS og Nils Audun Karbø fra Statens vegvesen undertegnet mandag 13. august kontrakt om bygging av ny fv. 169 mellom Fjellsrud og Stensrud. Foto: Statens vegvesen

Huser Entreprenør AS skal bygge ny fv. 169 Fjellsrud-Stensrud

Statens vegvesen har inngått kontrakt med Huser Entreprenør AS om bygging av ny fylkesvei 169 Hølandsveien mellom Fjellsrud og Stensrud i Fet kommune.

Byggingen vil starte i september måned. Ny fylkesveg 169 vil åpne for trafikk i august 2020.

Kontrakten mellom Huser Entreprenør AS og Statens vegvesen ble inngått mandag 13. august. Kontraktspartene skal ha en samhandling før byggearbeidene starter i september.

Huser Entreprenør AS skal på oppdrag for Statens vegvesen gjøre følgende arbeider:

 • Bygge ny fylkesvei 169 på den ca. 1.850 meter lange strekningen mellom Fjellsrud og Stensrud. Ny fylkesvei skal bygges som en tofeltsvei med en bredde på 7,5 meter.
 • Bygge ca. 3.000 meter med ny gang- og sykkelvei. Gang- og sykkelveien får en bredde på 3,5 meter.
 • Bygge om lokale veier.
 • Bygge rundkjøring i kryss mellom rv. 22 og fv. 169.
 • Bygge rundkjøring i kryss mellom den gamle og nye veien på Stensrud.
 • Bygge to plasstøpte underganger.
 • Bygge nytt veilysanlegg.
 • Legge om kabler og ledninger, herunder viktige kabler til Sverige.
 • Legge om bekker og anlegge stikkrenner.
 • Sanere og rive bygninger.
 • Legge nye trekkerør for kabler.

Huser Entreprenør AS skal være ferdig med å bygge tiltakene innen utgangen av august 2020.

Statens vegvesen vil inngå egen kontrakt om lokal støyskjerming for 29 boliger og 26 uteplasser.