Huseierne: Ungdommen er glemt i statsbudsjettet

- Vi er svært skuffet og overrasket over at boligtiltak for ungdom er glemt i statsbudsjettet for 2015, påpeker adm. dir. Peter Batta i Huseiernes Landsforbund (HL).

Mest overraskende er at Boligsparing for Ungdom (BSU) ikke blir justert, hverken når det gjelder årlig sparebeløp eller samlet sparebeløp. Dokumentavgiften er heller ikke redusert.

Regjeringen legger opp til bygging av 1500 studentboliger i 2015. Før stortingsvalget i fjor høst lovet de å bygge minst 2000 hvert år. Både dette og styrking av BSU-ordningen var støttepartiene Venstre og Krf enige i og begge sakene ville derfor blitt vedtatt i Stortinget. Derfor er det ekstra overraskende at dette valgløftet ikke holdes!

Det er også beklagelig og overraskende at Regjeringen ikke har funnet rom for å innføre en ROT-ordning for å begrense svart arbeid. Slikt skattefradrag for rehabilitering, oppussing og tilbygg har vært en meget populær ordning i Sverige i mange år, og var en av Frps viktige løfter før valget. Både byggenæringen og boligeierne har ønsket en slik ordning og er derfor skuffet i dag.

Det er positivt at formuesskatten reduseres fra 1 prosent til 0,75 prosent og at bunnfradraget økes fra 1 til 1,2 millioner kroner per skatteyter. Ligningsverdiene for boliger blir som før, men formuesskatten vil øke noe for dem som har mer enn en sekundærbolig.

- Dette budsjettforslaget vil ikke bli husket i historien som noe offensivt budsjett, sett med boligpolitiske øyne, sier Peter Batta.