Daglig leder Arne Jebsen i Hunton. Foto: Hunton

Hunton-sjefen overrasket over metangassfunn

Treflis fra Huntons flismottak gjennom mange år blir i en rapport fra Sweco oppgitt som hovedårsak til store metangassforekomster i grunnen på Huntonstranda i Gjøvik. Gassfunnet gjør at den attraktive tomten er uegnet for boligbygging.

Sweco har på oppdrag fra Gjøvik kommune gjennomført grunnundersøkelser på Huntonstranda-området i sentrum av Gjøvik. Ifølge OpplandArbeiderblad har Sweco bygget tolv brønner hver på fire meters dybde på området for å måle konsentrasjonen av gasser. Denne uken kom rapporten som forteller at det per nå er så mye metangass i grunnen at det er uaktuelt for Gjøvik kommune og private investorer å bygge boliger på den 100 mål store tomten.

Sweco-rapporten oppgir treflis fra Huntons flismottak gjennom mange år, som hovedårsak til det omfattende metangassfunnet i grunnen.

– Jeg er overrasket over dette, sier daglig leder Arne Jebsen i Hunton til OA.

I 2016 kjøpte Gjøvik kommune den 27 mål store tomten hvor Hunton hadde sitt flismottak i en årrekke. Kommunen betalte 72 millioner kroner for tomten og ble dermed eier av cirka halvparten av de 100 mål store Huntonstranda-området.

Ifølge Arne Jebsen gjorde Hunton aldri noen metangassundersøkelser på området hvor de tidligere hadde sitt flismottak.

– Hva angår grunnforholdene, er vi kjent med det samme som jeg forstår er kommet fram nå, nemlig at det har blitt lagret og deponert forskjellig som følger med industriproduksjonen, typisk flis og andre treprodukter, i alle fall fra etter andre verdenskrig. Dette er allment kjent på Gjøvik og er også beskrevet i bøker om byen, sier Jebsen til OA.