Hunton er dømt for brudd på den svenske markedsføringsloven. Foto: Hunton

Hunton dømt for brudd på svensk markedsføringslov

Etter å ha blitt stevnet for retten av den svenske bransjeforeningen for mineralullprodusenter, Swedisol, ble Hunton 23. oktober dømt for brudd på den svenske markedsføringsloven i Patent- och marknadsdomstolen.

Hunton ble stevnet av den svenske bransjeforeningen for mineralullprodusenter i mai 2018.

På sin internettside skriver Swedisol at det er beklagelig at det foreningen peker på som villedende markedsføring av Hunton må avgjøres i en domstol, men at behandlingen i rettsvesenet er viktig for en saklig markedsføring i byggebransjen.

– Alvorlig

Swedisol stevnet Hunton fordi foreningen mener det norske selskapet i sin markedsføring blant annet gir inntrykk av at trefiber- og celluloseisolering er mer miljøvennlig, mer fuktsikkert og mer brannsikkert enn mineralullisolering.

– Uriktig og direkte villedende markedsføring er alvorlig. Markedsføringen fra aktører i byggebransjens aktører må være til å stole på, ikke minst når det gleder viktige spørsmål som klimapåvirkning og brannsikkerhet, uttaler Mats Bjørs, administrerende direktør i Swedisol, i en pressemelding fra bransjeforeningen.

Swedisol poengterer at domstolen har fastslått at gjennomsnittsforbrukeren ikke har inngående kunnskaper om produktenes miljø-, klima-, brann-, bygningsfysiske- eller isoleringsegenskaper.

– Derfor er det viktig at aktørene i byggebransjen ikke benytter seg av denne typen villedende markedsføring som Hunton har gjort, mener Bjørs.

Rettsavgjørelsen kom overraskende på Hunton

For Hunton kommer rettsavgjørelsen overraskende.

– Vi er overrasket over noen av premissene i dommen og vurderer en mulig anke, uttaler administrerende direktør Arne Jebsen i Hunton i en pressmelding fra selskapet.

Administrerende direktør Arne Jebsen i Hunton. Foto: Hunton

Jebsen påpeker at Hunton etter at selskapet mottok stevning fra Swedisol i mai 2018 har justert hoveddelen av sin markedsføring i Sverige.

– Vårt utgangspunkt har vært å unngå en lang og kostbar rettsprosess, noe vi dessverre ikke har lykkes med, fastslår han.

– Hvorfor har dette blitt en sak i Sverige og ikke i Norge. Har dere ikke kommunisert likt i begge landene?

– I utgangspunktet har vi kommunisert likt i alle de nordiske landene. Dommen baserer på markedskommunikasjonen før 2018, senere har vi forsøkt å imøtekomme Swedisol på flere punkter, sier Jebsen til Byggeindustrien.

Betinget bot på to millioner kroner

Hunton er dømt til å betale en betinget bot på to millioner svenske kroner. Det betyr imidlertid at Hunton ikke trenger å betale boten hvis selskapet i ettertid ikke kommer i konflikt med dommen.

I tillegg må selskapet betale Swedisol saksomkostninger på 1.961.992 svenske kroner.

Jebsen viser til at de fire medlemsbedriftene i Swedisol; Isover, Rockwool, Knauf og Paroc alle er globale selskaper som representerer drøyt 95 prosent av det svenske isolasjonsmarkedet. Mens Hunton er en liten aktør i det svenske markedet med godt under en prosent markedsandel.

– I denne rettssaken har det vært «Goliat mot David». Hunton er veldig opptatt av en ryddig markedskommunikasjon og vi aksepterer at retten har funnet at vi den gang, i 2018, gikk for langt i deler av vår markedsføring. Det er spesielt viktig for oss å understreke at vi etter dette justerte mye av markedsføringen rundt trefiberisolasjon, sier Jebsen.

Han opplyser at de Hunton lanserte Nativo Trefiberisolasjon i Norden i 2017 var nøye med å kommunisere på samme måte som andre isolasjonsprodusenter på det svenske markedet.

– Vi registrerer imidlertid at vi har blitt stevnet for kommunikasjon som flere av de andre aktørene innenfor samme kategori bruker, sier Jebsen.

Steilere fronter i Sverige enn i Norge

I Norge er både mineralull-, celluse- og trefiberprodusentene samlet i en bransjeforening, Isolasjonsprodusentenes Forening. Det mener Jebsen er konfliktdempende.

– Det betyr også at vi har et fora hvor vi kan diskutere utfordringer før de ender opp i rettsvesenet. Jeg mener at den norske modellen hvor alle aktørene kan diskutere i en forening er en bedre modell enn man har i Sverige, hvor det lett kan bli steile fronter, sier Jebsen til Byggeindustrien.

– Er den samme tematikken vært oppe til diskusjon i bransjeforeningen i Norge?

– Jeg vet det har vært diskusjoner blant ulike produsenter de siste årene. Da har man mulighet til å justere underveis. Det kan være en medvirkende årsak til at dette ikke har blitt en stor sak i Norge, sier han.