Hundsund Tun 2 og Tun 3

Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond Joelson

Reinertsen har nå overlevert ytterligere to av Arcasa Arkitekters bidrag på Fornebu. Med det er utbyggingen på Hundsund i ferd med å gå over i siste fase; nå er åtte av ti sameier ferdigstilt.

Fakta

Sted: Hundsund, Fornebu

Byggherre: Hundsund AS

Prosjekttype: Boliger

BTA: 11.450 kvm

Totalentreprenør: Reinertsen

Kontraktssum eks mva: 220 millioner kroner

Arkitekt: Arcasa Arkitekter

Rådgivere: RIB, RIE, RIG, RIBR, RIA, RI Energi og LARK: Reinertsen Norge

Underentreprenører/leverandører: Gass: Alfa Olis l Maler: Artea lPorter: Assa Abloy Entrance Systems Norway l Lev. røykluker: Bramo Glass og Klima l Prosjekthotell: Byggeweb l Lev. isolasjon: Brødrene Sunde l Garasjehimling: Bærum Byggmontering l Utv. og innv. rekkverk og ståltrapper: Consero Oslo l FDV-tjenester: Curotech l Forskaling: Doka Norge l Ytterdører: Dooria l Grunn- og gartnerarbeid: Dozerdrift l Tårnkran: E. D. Knutsen l Sprinkling: Firetech l Taktekking, membranarbeid, radonsperre og blikkenslager: Euro-Blikk & Tak l Sprinkling: Firesafe l Montering og utleie stillas: Frico l Sportsboder: Garantell l Ventilasjon: Gupex l Peling: Holt Risa l Kjøk-ken, garderobe- og baderominnredning: Interiørdesign l Tredører: Jeld-Wen Norge l Elektro: Leithe & Christensen l Murarbeider: Murmester Rolf Holm l Branntetting: Oslo Brannsikring l Ståldører: Rapp Pyrotec l Parkett og granabgulv: RBI Interiør l Heis: Reber Schindler heis l Betong- og tømrerarbeider: Reinertsen Polen Sp. Zo.o l Rør: Rørpartner Varme og Sanitær l Eiendomsbesiktigelse, rystelsesmåling og støyovervåking: SBV Consult l Auto-masjonsarbeider for Tun 2: Schneider Electric Norge l Automasjonsarbeider for Tun 3: SRO l Flis: Stryken og Gulbrandsen l Murarbeid (leca): Svein A. Andersen l Tretrapper: Tretrapper Norge l Stålarbeider og prefabrikkerte betongelementer: TT Stålmontasje l Levering av betong: Unicon l Fasadekledning: Woodify l Glass- og aluminiumsarbeid: Østlandske Fasadeteknikk l Lås og beslag: Sikkerhet og Design l Prefab: Skonto Enterprises

Da flyplassen ble nedlagt i 1998, så nok de fleste for seg at boligbyggingen skulle ta av raskere. Men nå er hastig-
heten der den skal være; en forsvarlig utvikling i kombi-nasjon med god omsetning. Av de 6.300 boenhetene som er planlagt på halvøya, skal feltet på Hundsund romme ca. 460 av dem.

Mye natur
Niels Torp Arkitekter og Arcasa Arkitekter har delt den 140 mål store tomta mellom seg, og har begge bidratt med solide andeler når det gjelder løsninger og arkitektur. Bebyggelsen ligger nær sjøen på to steder, men er trukket noe tilbake fra selve kystlinjen i Hundsundet og til naturreservatet i Koksa-bukta.

Allikevel, fra stranda i Koksa-
bukta og opp til bebyggelsen er det knappe 200 meter ubebygget naturtomt. Fri- og grøntområdene går som grønne fingre inn mellom kjedehusene og leilighets-villaene. Siden Hundsund ikke var en del av selve landingsstripen på Fornebu, er mye av de opprinnelige landformasjonene og vegetasjonen beholdt.

Bak byggherrenavnet Hundsund AS finner vi OBOS Fornebulandet AS, som i sin regi skal forestå hele 4.950 boliger på Fornebu. Flere av de største entreprenørene har vært utførende i de tidligere sameiene på Hundsund. For Tun 2 og Tun 3 er det Reinertsen AS som i en totalentreprise har oppført de vel 11.450 kvm som disse to trinnene omfatter. Totalt inneholder disse to sameiene 73 boenheter av forskjellig karakter og utforming.

Også totalrådgivere
Hundsund Tun 2 og Tun 3 er Reinertsens første boligprosjekt på Fornebu, og denne kontrakten har en verdi på 220 millioner kroner. Her er Reinertsen selvforsynt med konsulentbistand og er dermed ansvarlig rådgivende innen byggeteknikk, elektrofag, brannsikkerhet, VVS, geoteknikk, akustikk, energi og landskaps-arkitektur.

Leilighetsvariasjoner
Disse to tunene som nå er ferdig er mer eller mindre fortsettelser av Tun 1, med en blanding av blokker, rekkehus og leilighets-villaer. Også plasseringen er en videreføring. Den høyeste bebyggelsen er på fire etasjer for de to blokkene med henholds-
vis 18 og 20 leiligheter som ligger i øst mot idrettsanleggene. De danner en ytre skjerm for resten av bebyggelsen; fem rekker med til sammen 23 rekkehusleiligheter som alle går over tre etasjer. Disse rekkehusleilighetene er alle rundt 170 kvm og har utearealer, terrasse og stor takterrasse.

Ytterst mot vest finner vi seks frittliggende hus, de er horison-taldelte leilighetsvillaer med to boenheter i hver. Leiligheten i første etasje er på 118 kvm med terrasse og uteareal, mens leiligheten i andre etasje er på ca. 133 kvm med to balkonger og stor takterrasse. Under store deler av bebyggelsen ligger det to parkeringskjellere med innkjøring fra øst.

– Oppstart for oss på Tun 2 var i september 2012, med over-
levering fra januar og februar i år. Tun 3 gikk parallelt, vi jobbet oss nordover med kontinuerlige gravearbeider og påfølgende støpearbeider. Vi konsentrerte oss om å få ferdig Tun 2 først, men måtte samtidig passe på ikke å miste fremdriften på Tun 3, sier driftsleder Torgeir Hågensen i Reinertsen.

Også her har det vært varierende dybde til fjell, som er løst med en omfattende bruk av stålkjernepeler. Kjelleretasjer og funda-menter er plasstøpt betong, rekkehus og blokker har hulldekker, mens leilighetsvillaene har trebjelkelag som etasjeskillere.

En del tilvalg
– Det har vært en stor tilvalgs- og endringsfrihet, som kunne innebære alt fra flytting av lettvegger og kjøkken, stikkontakter og endring av kjøkken og bad. Her har vi, med en øremerket tilvalgs-ansvarlig og prosjekteringsleder, styrt det meste av kjøpe-kontaktene når det gjelder tilvalg, det er relativt nytt for oss. Vi har hatt frister, men vi har ikke vært konsekvente så sant det ikke innebar for store fremdriftsforsinkelser. Det var et ønske fra byggherre om at vi skulle være fleksible, det føler jeg vi har vært, også ut i fra de tilbakemeldingene vi har fått. Her har ue-ene vært svært samarbeidsvillige med å få dratt dette i land, forteller Hågensen, som også legger til at mange av samarbeidspartnerne har vært med på begge tunene. Det har bidratt til en mer sømløs og strømlinjet fremdrift.

Riktig kombinasjon
– Tun 2 og Tun 3 har vært gjennomført til avtalt tid og kvalitet, vi er godt fornøyd med det som er levert. Arcasa Arkitekter har greid å skape et godt sammensatt prosjekt med blokker, rekkehus og leilighetsvillaer. Det oppleves som dynamisk for Hundsund at det også er en bra kombinasjon av de ulike alders-gruppene, som har gitt et bomiljø som kjøperne er førnøyde med og som de trives i, sier prosjektleder i OBOS Fornebulandet, William Bergh.

– Vi var veldig godt fornøyde med salget. Tun 2 ble ferdigsolgt, mens det i Tun 3 kun er fire usolgte enheter igjen. De to gjen-
stående sameiene blir liggende nord og syd for disse som til nå er ferdige. De to siste delene er Niels Torp Arkitekters 1367 – etter postnummeret på Snarøya – og Arcasas Tun 7, som legges der den gamle rusegropa på flyplassen lå, sier Bergh.