Ingvil Arntzen er ny daglig leder hos Hille Melbye Arkitekter. Foto: Hille Melbye Arkitekter

Hun er ny daglig leder i Hille Melbye

Ingvil Arntzen tar over som ny leder i Hille Melbye Arkitekter.

– Vi skal møte fremtidens utfordringer med økt fokus på digital kompetanse og tverrfaglighet, sier Hille Melbyes nye daglig leder Ingvil Arntzen i en pressemelding fra arkitektkontoret.

Ingvil Arntzen tiltrådde 1. oktober som ny daglig leder hos Hille Melbye Arkitekter AS. Hun avløste konstituert daglig leder Alf Felberg.

Arntzen er utdannet sivilingeniør innen bygg, og kommer fra NCC Building Norge, der hun var leder for avdelingen Engineering & Digitalization.

– Jeg er utrolig glad og stolt over å få bli en del av dette velrennomerte arkitektkontoret. Etter 20 år i entreprenørbransjen, har jeg jobbet mye med arkitekter, men da som deres kunde. Nå har jeg muligheten til å ta med meg denne erfaringen inn i min nye rolle og bruke denne aktivt for å ytterligere styrke kompetansen hos Hille Melbye, sier Arntzen.

Arntzen tror konkurransen om oppdragene vil bli tøffere for arkitektkontorer i årene som kommer.

– Nøkkelen for å kunne levere det byggherrer og entreprenører vil være på jakt etter i fremtiden, er å tilby svært god kvalitet på arkitektur, prosess, samarbeid, tverrfaglighet og ikke minst høy digital kompetanse. Sistnevnte vil være viktig for å kunne utnytte ny teknikk og programvare. Hille Melbye innehar kompetanse på alle disse områdene, og vi for eksempel akkurat fått verdens første sertifiserte arkitekter på Spacemaker. Jeg gleder meg til å utvikle dette videre med alle ansatte, sier Arntzen.

Styreleder Eli Sætersmoen i Hille Melbye Arkitekter mener Arntzen er rett person til å gjøre arkitektkontoret enda mer attraktivt for oppdragsgivere.

– Jeg er meget glad for at vi har rekruttert Ingvil Arntzen som leder av Hille Melbye Arkitekter. Hun er en leder for fremtiden med sine gode lederegenskaper, erfaring fra en sterkt konkurransepreget bransje og kunnskap om digital transformasjon. Jeg ser frem til samarbeidet med henne, sier Sætersmoen.