Administrerende direktør Halvard Gavelstad i NOrsk Byggtjeneste og Sissel Hagen hos Hultafors Group Norge.

Hultafors er årets NOBBer

Hultafors Group Norge ble kåret til årets NOBBer under Norsk Byggtjenestes NOBB-konferanse i Oslo.

– Dette var overraskende! Det har skjedd mye i NOBB den siste tiden, og vi er spente på å bli med videre, sa Sissel Hagen i Hultafors Group Norge da hun tok imot prisen fra Byggtjeneste-direktør Halvard Gavelstad.

Fire bedrifter var nominert til NOBB-prisen 2016:

  • Isola
  • Arbor-Trading
  • Hafa Bathroom Group
  • Hultafors Group Norge

Årets vinner prises av juryen for å bruke NOBB aktivt som et viktig ledd i sin kunderelasjon, samt for sin evne og vilje til å oppfylle markedets krav til korrekt vareinformasjon.

NOBB-prisen har følgende fem vurderingspunkter:

  1. Deltakeren har kvantitet og kvalitet på innlegget
  2. Mest mulig informasjon er registrert på varen
  3. Endringer på vare og priser gjøres i henhold til regelverket
  4. Har god dekning på produktbilder og dokumentasjon
  5. NOBB-Kontrakt brukes med avtaler som oppdateres