Hubro med fabrikk i Polen

Fasadeentreprenøren Hubro as har sammen med søsterselskaper etablert ny fabrikk i Polen.

- Som et ledd i arbeidet med å sikre tilstrekkelig kapasitet har vi fått på plass en egen produksjonsenhet i Polen, forteller Sjur Hana i Hubro. Fabrikken ledes av Johnny Liljendal og er allerede i full gang med produksjon. Første prosjekt som leveres til Norge er fasadene til Start fotballklubb sin nye arena i Kristiansand, heter det i en melding fra selskapet. - For å minimalisere transportkostnader har vi også satt i gang utvikling av nytt oppdimensjonert hurtigkopling system for fasadeprofiler. Dette muliggjør bygging av fasader etter Lego prinsippet. Samtidig har vi utviklet et helt nytt fasadekonsept UNITAL som bygges 100% ferdig i fabrikken i Polen eller her i Norge. Logistikk og planlegging blir som for betong elementer og vi kan bygge inn tekniske elementer eller føringsveier for vann, varme og ventilasjon, sier Hana. Hubro regner i år med å omsette for ca. 140 mil. kr. og er i gang med feler store prosjekter over hele landet. I Oslo arbeider de med flere entrepriser på nye A-Hus og de er i gang med det nye administrasjonsbygget til Aker på Fornebu. Den nye investeringen i Polen øker selskapets kapasitet med 100 prosent og gjør det mulig å møte nye krav til effektivisering og kostnadsstyring på en trygg og sikker måte.